norway-hypocrisy-1_photogeorgeosodi.jpg
Hypocrisy. The Site Specificity of Morality. "Afrika i Oslo" Photo: George Osodi

Hypocrisy: The Site Specificity of Morality

Utstillingskatalog
Tekst: Stina Högkvist, Koyo Kouoh, Shaheen Merali, Helge Ryggvik
108 sider. Norsk og engelsk tekst
ISBN 978-82-8154-037-8
Kr 50,–


Hvordan viser man afrikansk kunst i Oslo? Utstillingen «Hypocrisy: The Site Specificity of Morality» har tatt det for gitt at afrikanske kunstnere er en del av den internasjonale kunstverdenen og kuratorene, Stina Högkvist og Koyo Kouoh, har valgt ut elleve kunstnere fra hele verden som tar for seg spørsmål rundt sted og moralitet. Katalogen presenterer kunstnerne Georges Adéagbo, Birgir Andrésson, Olaf Breuning, kunstnerkollektivet El Parche, Marianne Heier, Gunilla Klingberg, Moshekwa Langa, Steve McQueen, George Osodi, Wilfredo Prieto og Pascale Marthine Tayou, samt tekster som utdyper spørsmål som ble tatt opp i utstillingen.

Ingress photo by: George Osodi