Samlinger og forskning

Kunst

William Kentridge

Den sørafrikanske kunstneren William Kentridge er mest kjent for sine tegninger og animerte filmer.

© William Kentridge, History of the Main Complaint, 1996, videoprojeksjon, 5:38 min Felix in Exile, 1994, videoprojeksjon, 9:00 min

I 1989 lagde han animasjonsfilmen Johannesburg, 2nd Greatest City After Paris. Verket var den første filmen i serien "Drawings for Projection" som gjenspeiler Sør-Afrikas før-demokratiske historie gjennom industrimagnaten Soho Eckstein og hans alter ego Felix Teitlebaum. Verkene i Nasjonalmuseets samling; Felix in Exile (1994) og History of the Main Complaint (1996) inngår i denne krøniken.

I begynnelsen av filmen Felix in Exile ser vi en afrikansk kvinne som sitter og tegner et øde industrilandskap som trolig illustrerer Witwatersrand utenfor Johannesburg. Kvinnens navn er Nandi, og gjennom hennes tegninger får Felix, innestengt i et rom, se glimt av verden utenfor. Nandis tegninger ligger i en koffert, men svever etter hvert ut av kofferten og danner sammenbindende ledd mellom flere scener. I noen av disse ser vi bløende og døende ofre for apartheidregimet. Verket ble laget samme år som apartheidregimet offisielt tok slutt. To år senere etablerte Sør-Afrika "The Truth and Reconciliation Commission" – offentlige høringer som skulle fokusere på ofrenes fortellinger. Dette året produserte Kentridge filmen History of the Main Complaint. Den viser Soho Eckstein som under et sykehusopphold reflekterer over den sørafrikanske historien, og tilsynelatende anerkjenner hver og ens ansvar for det som skjedde under apartheidregimet.

Kentridges ekspressive, lodne kullstrek skaper en poetisk atmosfære i filmene. De er satt sammen av et fåtall tegneark som hele tiden forandres. Gjennom å viske ut og tegne neste bevegelse på samme ark, finnes det hele tiden spor av hva som tidligere har vært. Dette skaper en sterk symbolikk til Sør-Afrikas historie – man kan starte på nytt, lage nye historier, men sporene etter den blodige historien vil fortsatt ligge der.

William Kentridge er født 1954 i Johannesburg, Sør- Afrika, hvor han også bor og arbeider.


Ahnikee Østreng