Samlinger og forskning

Kunst

Olav Christopher Jenssen

«Gløymsla som mikroorganismar i arbeid under den vakkert fernisserte overflata».¹ Berlin-baserte Olav Christopher Jenssen (f. 1954) fikk sitt gjennombrudd under den prestisjefylte internasjonale mønstringen Documenta i 1992. Siden har han stilt ut ved sentrale europeiske museer og gallerier, og regnes i dag som en av våre mest anerkjente samtidskunstnere.

© Olav Christopher Jenssen, Uten tittel (Meditasjoner over Georges de La Tour), 1991–1992, installasjon

Uten tittel (Meditasjoner over Georges de LaTour)(1991–1992) består av 107 små malerier felt inn i veggen; som innriss, eller små vinduer inn til en forunderlig verden. Verket ble laget til Paal-Helge Haugens kritikerroste diktsamling ved samme navn. Jenssen benytter seg ofte av litteratur som inspirasjon, eller som formelementer i form av tekstfragmenter. Tittelen gir arbeidet en ekstra dimensjon, den henspeiler både til Haugens poesi og den franske barokke kunstneren George de La Tour, kjent for sine sakrale, enkle scener i skinnet av flakkende stearinlys.

Installasjonen danner et skille i Jenssens produksjon. Han går fra et tettere mer malerisk billedspråk, til et enklere mer lekent og primitivistisk uttrykk med slektskap til kunstnere som Paul Klee (1879–1940). Men der Klee er tematisk og narrativ, får man inntrykk av at Jenssen nærmest bare hjelper disse – allerede eksisterende – urformene fram. Figurene gir assosiasjoner til organiske fenomener, som rimfrost og fossiler. Et mikrokosmos slik naturen på mystisk vis tar form. Sakralt, men flyktig – egenskaper man også finner i La Tours univers.

Penselføringen varierer fra pastose, brede strøk, til sarte linjer med et tilfeldig og "drodlende" preg. Jenssen inntar en særegen posisjon i europeisk samtidsmaleri; han befinner seg på mange måter utenfor modernismens alvor og postmodernismens ironi. Det er noe selvfølgelig og basalt ved hans uttrykk. Noe skjørt, vektløst og samtidig svært fysisk. Selv sier Jenssen at han ønsker å nå et nullpunkt, hvor bildet ikke lenger trenger en forklaring, men er nok i seg selv.²

Olav Christopher Jenssen er født i Sortland i 1954. Han bor og arbeider i Berlin.


Line Engen

¹ Paal-Helge Haugen, Meditasjoner over Georges de LaTour, J.W. Cappelens Forlag a.s. Kleinheinrich, 1993, xi.
² Peter Herbstreuth, Olav Christopher Jensen: Ausdruck, der keiner Erklärung mehr bedarf, s. 258 i Kunstforum Bd. 156, juni 1994.