Samlinger og forskning

Kunst

Jon Gundersen

Lyden av sildrende vann høres før betrakteren får øye på installasjonen «Vann på vei mot havet» (2007) av Jon Gundersen.

© Jon Gundersen, Vann på vei mot havet, 2007, installasjon

Verket lokker betrakteren til seg ved å aktivisere flere av kroppens sanser. Ved siden av hørselen aktiviserer den betrakterens estetiske opplevelse, mens høyden skaper en fysisk relasjon til kroppen. Lyden skapes av vannet fra fjorten gammeldagse kaffekjeler montert på to gardintrapper. Til sammen utgjør disse en provisorisk fontene, der vannet renner fra den øverste kannen og ned gjennom de andre kannene som er montert på hvert trappetrinn.

Verket inngår i den såkalte readymade-tradisjonen som ble innledet med kunstneren Marcel Duchamp på begynnelsen av 1900-tallet. Readymade betegner masseproduserte, hverdagslige gjenstander som er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng og plassert i en kunstkontekst. Med denne forflytningen dro Duchamp hverdagen inn i gallerirommet. Dette gjør også Gundersen. Utrettelige turer på loppemarkeder og roting i konteinere har blitt et ritual Gundersen har beskjeftiget seg med i over førti år. Her i eksessene fra vårt samfunns materialisme finner Gundersen råstoff for sitt kunstneriske virke.

Men i motsetning til Duchamp som forsøkte å velge objektene ut fra en følelsesløs tilnærming, leter Gundersen etter gjenstander som utstråler en viss historie og erfaring. Disse historiene blir gjennom kunstnerens hånd omdannet til nye fortellinger, der de opprinnelige gjenstandene fremstår som råmaterialer, og der deler omskapes til helheter. Verkene er spor og minner fra en fordums tid smeltet sammen med samtiden – de inneholder selve tiden mellom da og nå. Til tross for historiene gjenstandene bærer med seg, er de som forkastede ting, frigjort for forventninger. I dette frirommet boltrer Gundersen seg.

Jon Gundersen er født i 1942 i Oslo hvor han også bor og arbeider.


Ahnikee Østreng