Samlinger og forskning

Kunst

Georges Adéagbo

Adéagbos’ installasjon «Once upon a time, hypocrisy
and the history of the hypocrites..!» ble laget til utstillingen
«Hypocrisy: The Site Specificity of Morality»
ved Nasjonalmuseet i 2009 og henter inspirasjon fra
utstillingstittelen.

© George Adéagbo, Once upon a time, hypocrisy and the history of the hypocrites..!, 2008-2009, installasjon

Arbeidet er en oppvisning i kulturelt oversettelsesarbeid og understreker hvordan ulike historier er flettet sammen og hvordan ulike kulturer står i gjensidighetsforhold til hverandre. Tittelen åpner opp en visuell fortelling om steder og omstridte historier.

Lokalene til Museet for samtidskunst i den tidligere bygningen til Norges Bank la føringer for perspektivene Adéagbo tegner opp, og for utvalget av visuelle elementer. Banken er et symbol på kapitalisme og personlig og nasjonal verdiakkumulasjon. I likhet med museet er banken et mimetisk tegn på samling og konsumpsjon. Men banken handler like mye om verdisløsing, utnyttelse av andre mennesker og den uhemmede grådighetens sosiale konsekvenser. De fleste europeiske land har en samfunnsstruktur som er basert på akkumulasjonen av verdier. Adéagbos’ blanding av tekstfragmenter, kopier av bøker, blader, bilder og annet materiale gir informasjon om fattigdom, rikdom, utbytting og en rekke andre temaer. Adéagbo fant mye av materialet under et Norgesopphold i 2007. Han dokumenterte elementer fra norsk populærkultur, nasjonale minnesmerker og biblioteker. Han kjøpte rekvisitter på loppemarkeder, som ble brukt i malerier og skulpturer han fikk laget for seg da han kom hjem til Cotonou i Benin. Hans sammenstilling av materialer fra afrikanske og europeiske sammenhenger gir form til nye postkoloniale fortellinger som omkoder historien og kobler sammen ideer om slektskapsforhold. Sidestillingen av krimskrams og høykultur, og blandingen av tekst og bilde, skaper et rom for kulturelle og økonomiske byttehandlinger. Visningsrommet forvandles til et afrikansk marked.

Georges Adéagbo er født i 1942 i Cotonou, Benin, hvor han fortsatt bor og arbeider.


Gavin Jantjes