Samlinger og forskning

Kunst

Christian Boltanski

Den franske kunstneren Christian Boltanski tar i sine følelsesladde arbeider opp spørsmål fra nyere historie. «Jeg er halvt jødisk, halvt kristen … Mer eller mindre alt jeg gjør, handler om holocaust».¹

© Christian Boltanski, Théâtre d’ombres, 1984, installasjon

I installasjonene sine omformer Boltanski konkret politisk og personlig historie til universelle kunstverk som har en åpenbar menneskelig dimensjon i ordets videste forstand. Hovedtyngden av kunstnerskapet hans består av store teatrale installasjoner hvor betrakteren inviteres til å delta fysisk. Etter dette første fenomenologiske møtet med arbeidet, er det vanskelig å ikke bli følelsesmessig berørt.

Arbeidene har ofte en enkel, men skjør utførelse. De trekker gjerne veksler på universell ikonografi og har et anstrøk av demonstrativ skjødesløshet. I sitt théâtre d’ombres (skyggeteater) fra 1984 bruker han små håndlagde, enkle metallfigurer i primitiv stil, satt sammen av metallplater og ståltråd. Man kan se gjenferd, skjeletter, masker, skumle ansikter og en hodeskalle. Alt henger fra en enkel metallramme som er plassert på gulvet i visningsrommet. Spotlamper plassert ved gjenstandene får dem til å kaste forstørrede skygger på veggene.

Til grunn for arbeidet ligger barneritualer. Her tas livets og dødens dans til et uklart grenseland. Opplevelsen er ambivalent – lattervekkende og trist på samme tid. Boltanski sier selv at han alltid har vært fascinert av barndom. Han føler vi alle bærer et dødt barn i oss.²

Christian Boltanski er født i 1944 i Paris. Han bor og arbeider i Frankrike.


Andrea Kroksnes

¹ Steinar Gjessing, Christian Boltanski. An Interview, Terskel, 11, (1994), 43.
² Günter Metken, Christian Boltanski. Memento Mori and Shadow-Play, Terskel, 11, (1994), 21.