Samlinger og forskning

Kunst

Anish Kapoor

Ideen til verket «When I Am Pregnant» (1992–1998), fikk kunstneren under en reise til den kjente fjellformasjonen Uluru i Australia.

© Anish Kapoor, When I Am Pregnant, 1992–1998, skulptur

I notatene hadde han skrevet: "white form on white wall".¹ Det er akkurat hva verket er. Ved første øyekast oppleves utstillingsrommet helt tomt – veggene fremstår som hvite og nymalte, og gulvet er tomt for gjenstander. Ut fra en av veggene har det est ut en rund form som ligner på en høygravid mage. Ingen kanter og grenser definerer formen. Den bare "er". Installasjonens flytende karakter virkeliggjøres i mellomrommet mellom kunst og arkitektur; det er et monokromt maleri, en skulptur og en installasjon, samtidig som det er en vegg.

Verket fremstår både som et dødt objekt som forkaster det biologiske samtidig som den også relaterer seg direkte til det kroppslige. "Kroppsfragmentet" påkaller resten av kroppen. I fraværet av denne resten skapes det en forstyrrende følelse av at noe ikke er helt som det skal være. Reduseringen av kroppen til et «ikke-objekt» markerer passasjen mellom det materielle og det immaterielle, og inviterer oss til å se utover det som fremtrer for det blotte øyet.

Det finnes en parallell mellom en mage, som beholder og bærer av nytt liv, og den struttende formen i museumsrommet. I området bak den oppsvulmede "magen", kan det finnes noe fast og levende – noe substansielt. Tomrommet trenger altså ikke bare å være et rom uten innhold, men det kan gjennom betrakterens projeksjoner fylles med mening og substans.

Anish Kapoor er født 1954 i Bombay, India. Han bor og arbeider i London.


Ahnikee Østreng

¹ Anish Kapoor, Royal Academy of Arts, London, utstillingskatalog, 2009, s. 29