Samlinger og forskning

Innkjøp og gaver

Deposita

· Harriet Backer, I borgstuen, 1877, måleri, depositum frå privat eigar, NMK.DEP.2011.0005
· Olav Chr. Jenssen, Accredited frå serien «Lack of Memory», måleri, 1990–92, depositum frå privat eigar, NMK.DEP.2011.0007
· Olav Chr. Jenssen, Reminisence frå serien «Lack of Memory», måleri, 1990–92, depositum frå privat eigar, NMK.DEP.2011.0008
· Gabriele Münter, Havnen i Narvik, måleri, udatert (ca. 1906), depositum frå Sparebankstiftelsen DNB NOR, NMK.DEP.2011.0001
· Axel Revold, Atelier, Paris, måleri, 1919–1920, depositum frå privat eigar, NMK.DEP.2011.0006
· Christian Rohlfs, Hus med rødt tak, måleri, 1912, depositum frå Sparebankstiftelsen DNB NOR, NMK.DEP.2011.0009
· Tizian og verksted, Danae, måleri, udatert (1500-talet), depositum frå privat eigar, NMK.DEP.2011.0010
· Marijke van Warmerdam, Traces 2, silketrykk, 2010, depositum frå Sparebankstiftelsen DNB NOR, NMK.DEP.2011.0002
· Marijke van Warmerdam, Traces 4, silketrykk, 2010, depositum frå Sparebankstiftelsen DNB NOR, NMK.DEP.2011.0003
· Marijke van Warmerdam, Traces 8, silketrykk, 2010, depositum frå Sparebankstiftelsen DNB NOR, NMK.DEP.2011.0004