Samlinger og forskning

Forskning

Publisert forskning 2013

Publisering utført av Nasjonalmuseets vitenskapelig ansatte 2013.


Vitenskaplig publisering: Nivå 1 eller fagfellevurdert tekst i katalog utgitt på eget forlag

Gange, Eva Klerck. ”PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010” i PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010, redaksjon: Eva Klerk Gange, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes. Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013. Utstillingskatalog, s. 25-98.

Guleng, Mai Britt. ”Livsfrisens fortellinger. Edvard Munchs bildeserier” i Edvard Munch : 1863-1944 / Fagredaktører: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge og Jon-Ove Steihaug. Milano : Skira 2013. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet og Munch-museet, s. 128-139. Artikkelen er tilgjengelig i alle fem språkutgaver av katalogen: norsk, engelsk, italiensk, fransk og tysk.

McGowan, Jérémie. ”Gestures of refusal in the margins of New Babylon” i Architecture and the Paradox of Dissidence, red. Ines Weizman. London and New York : Routledge, 2014, s. 128-140.

Ness, Nina Denney. ”Om en illustrasjon av Erik Werenskiold og dens relasjon til motiver av Edvard Munch”, Kunst og kultur 2013 ;Volum 96.(1) s. 2-13.

Ohlsen, Nils. ”Edvard Munchs visuelle retorikk – en tilnærming med utgangspunkt i utvalgte interiører” i Edvard Munch : 1863-1944 / Fagredaktører: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge og Jon-Ove Steihaug. Milano : Skira 2013. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet og Munch-museet, s. 196-207. Artikkelen er tilgjengelig i alle fem språkutgaver av katalogen: norsk, engelsk, italiensk, fransk og tysk.

Ustvedt, Øystein: ”Edvard Munchs portretter. Kunstnerisk plattform og kilde til fornyelse” i Edvard Munch : 1863-1944 / Fagredaktører: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge og Jon-Ove Steihaug. Milano : Skira 2013. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet og Munch-museet, s. 232-241. Artikkelen er tilgjengelig i alle fem språkutgaver av katalogen: norsk, engelsk, italiensk, fransk og tysk.

Ustvedt, Øystein. ”Who was Mrs. Schwarz? On a portrait by Edvard Munch”, Kunst og kultur 2013; Volum 96 (4) s. 218-228.


Faglig publisering:

Berre, Nina. ”Samtidssignaler” i Arkitekturårbok 2013, redaktører: Nina Berre og Jérémie McGowan. Oslo : Pax Forlag 2013, s. 6-11.

Berre, Nina. ”Hytte Norderhov” i Under 40. Ung norsk arkitektur, redaktører: Marianne Yvenes og Anne Marit Lunde, Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013, utstillingskatalog, s. 30-33.

Berre, Nina. ”Innfatninger” i Under 40. Ung norsk arkitektur, redaktører: Marianne Yvenes og Anne Marit Lunde, Oslo : Nasjonalmuseet 2013, utstillingskatalog, s. 78-81.

Bringager, Frithjof. Billedomtaler i utstillingskatalogen Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse, red.: Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2013 s. 22-31, 68-71, 74.

Greve, Kari og Petterson, Einar: Linderud Gård, Oslo : Labyrinth Press 2013, 184 s.

Greve, Kari. ”IPH 2012 Congress report” i IPH Congress Book vol 19, 2012, s. 223-227.

Greve, Kari. ”Papirhistorie i tre land” i Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 2013:1, s. 9-10.

Greve, Kari. ”Pappir Verkernes Bestandighed” i Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 2013:2, s. 21-22.

Greve, Kari. ”Nordisk papirhistorie i Karelen”, i Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 2013:3, s. 35-36.

Grønvold, Ulf. ”Hvordan bør elefanter oppføre seg i byen?” i Arkitektnytt 2013, vol 62.(2), s. 28.

Grønvold, Ulf. ”Samtidskunstens skeive rammer” i Arkitektur N 2013, vol 95.(3) s. 58-61.

Grønvold, Ulf. ”Del 1” i Grønvold, Ulf, Roalkvam, Gunnar M.; Jensen, Sigmund: Rom for musikk. Stavanger : Wigestrand Forlag 2013 s. 17-75.

Guleng, Mai Britt. ”Innledning” i Tekster om norsk kunst og kunsthistorie (ca.1800–1930) av Nils Messel, red. Øystein Ustvedt og Mai Britt Guleng. Oslo : Labyrinth Press 2013, s. 7-9.

Halén, Widar. ”Jewellery from the Coolest Corner” i From the Coolest Corner. Nordic Jewellery, red. Widar Halén, Stuttgart : Oslo : Arnoldsche Art Publishers og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2013, utstillingskatalog s.8-13.

Halén, Widar. ”Plast og popdesign” i Dysthe design. Swinging 60, red. Trinelise Dysthe, Thomas Flor, Widar Halén, Stuttgart: Oslo : Arnoldsche Art Publ. 2013, utstillingskatalog s. 161-197.

Halén, Widar. Ugelstad, Trude Gomnes: ”Kunsthåndverk 2013 i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design”, i Kunsthåndverk 2013. Oslo: Nasjonalmuseet 2013, utstillingskatalog s. 7.

Haverkamp, Frode. ”Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse” i Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse, red.: Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet 2013, utstillingskatalog s. 8-12.

Haverkamp, Frode. Billedomtaler i utstillingskatalogen Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse, red.: Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet 2013, utstillingskatalog s. 14-21, 34-39, 44-47, 58-61, 76.

Helliesen, Sidsel. ”Tekniske aspekter ved Munchs tegning og grafikk” i Munch på papir. Tegning - grafikk – akvarell, red. Magne Bruteig og Ute Kuhlemann Falck, Brüssel; Oslo : Mercatorfonds Munch-museet 2013, utstillingskatalog, s. 32-57.

Högkvist, Stina. ”Av Kunst er du kommet, til Kunst skal du bli” i KjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst, redaktører: Stina Høgkvist, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 2013, utstillingskatalog s. 10-101.

Jantjes, Gavin. ”My Meeting With Gerard Sekoto” i ”Song for Sekoto” 1913 – 2013, red. Beth Housdon, Johannesburg : The Gerard Sekoto Foundation, 2013 s. xx.

Kjellberg, Anne. ”Lace in the Wardrobe of Queen Maud of Norway” i Lace, fashion and Transparency.ICOM’s Costume Committee. Proceedings from the Annual Conference 21-27 October 2012 Bruxelles, Musée du Costume et de la Dentelle, red. Corinne ter Assatouroff, 2013 : Bruxelles, s 120-124.

Lerberg, Ellen. ”Erik Wullum taler på Henrik Wergelands grav” i Ernst Bjerke, Tor Ivar Hansen og Andreas Snildal: Åndsdannelse og adspredelse, Oslo 2013 s. 62-63.

Lerberg, Ellen. ”Portrett av Jonas Lie” i Ernst Bjerke, Tor Ivar Hansen og Andreas Snildal: Åndsdannelse og adspredelse, Oslo 2013 s. 64-65.

Lerberg, Ellen. ”Folk og dyr rundt Edvard Munch” i Møt Edvard Munch, red.: Hilde Dybvik, Ellen Lerberg og Lill Heidi Opsahl, 2013 : Skira i samarbeid med Munch-museet og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, s. 50-71.

Lunde, Anne Marit. ”Under 40. Ung norsk arkitektur 2013” i Under 40. Ung norsk arkitektur 2013, red. Marianne Yvenes og Anne Marit Lunde, Oslo : Nasjonalmuseet, 2013, utstillingskatalog s. 9-13.

Lunde, Anne Marit. ”Strusshamn” i Under 40. Ung norsk arkitektur 2013, red.: Marianne Yvenes og Anne Marit Lunde, Oslo : Nasjonalmuseet, 2013, utstillingskatalog s. 42-43.

McGowan, Jérémie og Caroline Maniaque-Benton. ”Far-out Voices – A Scrapbook of Experimentation” i Behind the Green Door: Architecture and the Desire for Sustainability, red. Helle Benedicte Berg, Oslo : Oslo Architecture Triennale, 2013, s. 49-62.

McGowan, Jérémie. ”Suluk Læresenter i Nuuk” i Under 40: Ung Norsk Arkitektur 2013, red. Marianne Yvenes og Anne Marit Lunde, Oslo : Nasjonalmuseet, 2013, utstillingskatalog, s. 66-69.

Ohlsen, Nils. ”Per Kirkeby – masonitter i sjette årti” i Per Kirkeby, Hvide tavler / White masonites, Galleri Bo Bjerggaard, København 2013, utstillingskatalog, s. 1-7.

Poulsson, Tina. ”Tresliperiet og papirfabrikken i Hvittingfoss. Et lite samfunns kamp gjennom 108 år” i Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 2013:1, s. 3-8.

Poulsson, Tina. ”Vannbehandling av sensitive tegninger – noen erfaringer” i Norske Konserves, 2013:1, s. 6-14.

Sørensen, Bodil. Billedomtaler i utstillingskatalogen Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse, red.: Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013, s. 32,40-43, 48-55, 62, 72.

Ustvedt, Øystein. ”Innledning” i Tekster om norsk kunst og kunsthistorie (ca.1800–1930) av Nils Messel, red. Øystein Ustvedt og Mai Britt Guleng. Oslo: Labyrinth Press 2013, s. 7-9.

Ustvedt, Øystein. ”Originalt blikk på Ibsen”, bokanmeldelse av Peter Larsen: Ibsen og fotografene, i Tidsskriftet Prosa, nr. 3-2013 s. 50-52.

Yvenes, Marianne. Billedomtaler i utstillingskatalogen Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse, red. Marianne Yvenes, Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013 s. 56, 64-67.

 

Faglige foredrag

Trond Aslaksby. ”The Scream (1893) - Materials, technique, condition”, foredrag på den internasjonale konferansen ”Public Paintings by Edvard Munch and his Contemporaries”, Oslo 28. – 30. juni.

Nina Berre. ”Backdrop Norway. Contemporary Architecture”, foredrag ved The New Benaki Museum, Aten, Hellas, 22. januar.

Nina Berre. ”Competitive Culture and Innovation (NOR)” foredrag og paneldeltakelse i arrangementet ”And the Winner Is… Competitive Advantages?” Ved The Architectural Foundation, London, 8. februar.

Berre, Nina. ”Moderne på Hedmarken”, foredrag om arkitekt Rolf Prag for Helse Sør-Øst, Gardermoen, 13. mars.

Berre, Nina. ”Backdrop Norway. Contemporary Architecture”, foredrag ved The Architecture Research Center, University of Nicosia, Kypros, 3. april.

Berre, Nina. Introduksjon og moderator for dag 2 ved den internasjonale konferansen ”Dedicated to Architecture. Institutions as Drivers of Change”, Dansk Arkitektur Center, København, 19. april.

Ford, Thierry. ”Exposition de 1867”, foredrag på det internasjonale seminaret Manet: Portraying Life, Royal Academy of Arts, London, 16. mars.

Ford, Thierry. ”Edouard Manet’s, ‘View of the 1867 Exposition Universelle’. Compositional process and a question of finish?” Foredrag på Painting Techniques, 5th International Symposium, Rijksmuseum, Amsterdam, 18.-20. september.

Ford, Thierry. ”Modern and Contemporary Painting techniques: The Synthetic Revolution”, Forelesning for Kons, 2040 – Introduksjon til kunstteknologi, UiO, 13. november.

Gravermoen, Helga. ”Kuratorarbeid – Utstilling og formidling i galleri og museum i Landsdekkende program”, forelesning på Høgskolen i Telemark, Bø, 18. januar.

Guleng, Mai Britt. ”Edvard Munchs litterære skifter”, gjesteforelesning, Henrik Steffensforelesning, Humboldt-Universität zu Berlin, 7. juli.

Hagströmer, Denise. ”Host Nation Perspectives on the 1959 Swedish Embassy in New Delhi”, foredrag på Design History Society Annual Conference 2013: Towards Global Design Histories: Postcolonial Perspectives, National Institute of Design, Ahmedabad, India, 5.-8. september.

Hagströmer, Denise. ”Terje Ekström and Norwegian Pomo”, foredrag på Muscon European Museum Network Conference, Brüssel, 13.-16. november.

Hagströmer, Denise. ”Scandinavian Modern”, forelesning på Victoria and Albert Museum, London, Year Course Programme, Art and Design 1900-2014, 11. november.

Hagströmer, Denise. ”Ambassadörens residens: den yttersta nationella exporten”, foredrag for Svenska konstkritikersamfundets kritikersalong, Konstnärshuset, Stockholm, 5. mars.

Hagströmer, Denise. ”En Nationell Vision: svenska ambassader från 1900-talets mitt till idag”, foredrag på Kungliga konstakademien för de fria konsterna, Stockholm, 17. april.

Halén, Widar. ”The first Nordic Japonisme services in porcelain. Japonisme in Nordic Countries”, foredrag, Ateneum Museum, Helsinki, 6. januar.

Halén, Widar. ”The New National Museum and it's Collections of recent art jewellery. From the Coolest Corner”, forelesning, Kunsthøgskolen i Oslo, 17. januar.

Halén, Widar. ”Norwegian Japonisme and ”the movement that from Japan is going across Europe now””, foredrag, Nasjonalmuseet - Kunstindustrimuseet i Oslo, 31. august.

Jantjes, Gavin. ”Painting in the Face of Doubt”, foredrag på konferansen ”An Appetite for painting”, Oslo 19.-20. september.

Jantjes, Gavin. ”Painting in the Face of Doubt”, forelesning på Glasgow School of art Scotland, xx .

Lerberg, Ellen. ”Formidlingsstrategier Munch 150”, forelesning ved Kuratorstudiet ved Høgskolen i Telemark, Bø 18. januar.

Lerberg, Ellen. ”Helse og kunst”, foredrag for Diakonova høgskole, 24. januar.

Lerberg, Ellen. ”Møte med minner i Nasjonalgalleriet”, innlegg på Museumspedagogisk fagdag, 18. mars.

Lerberg, Ellen. ”Møte med minner i Nasjonalgalleriet”, innlegg på Møte med minner-seminar, Norsk Teknisk museum, 4. november.

Madshus, Eva. ”Norsk arkitektur gjennom 1000 år” og ”Norsk samtidsarkitektur”, foredrag for UD aspirantene, Nasjonalmuseet – Arkitektur, 7. august.

Madshus, Eva. ”Zeitgenössische Norwegische Architektur”, foredrag ved Nordische Botschaften, Berlin, 12. september.

Madshus, Eva: ”Contemporary Norwegian Architecture”, foredrag ved University of Sharjah (AUS), College of Architecture, Art and Design, Sharjah, De forente arabiske emirater, 28. oktober.

Madshus, Eva. ”Contemporary Norwegian Architecture”, foredrag, Sofia Architecture Week, Bulgaria, House of Culture, Plovdiv, 23. november.

McGowan, Jérémie. ”Polyhistoric Daydreams”, forelesning, Bergen Arkitekthøgskole. 16. januar.

McGowan, Jérémie. Deltager i paneldebatt / tidsskriftslansering, Alteration. KTH Stockholm, 31. januar.

McGowan, Jérémie. ”Collecting Architecture”, forelesning, Nasjonalmuseet – Arkitektur / AHO, Oslo. 12. februar.

McGowan, Jérémie. Debattleder, POP-UP møte på Skimuseet. OAF / Nasjonalmuseet. 21. februar.

McGowan, Jérémie. Workshopleder / moderator, Oslo Arkitektur Triennale Nordic Workshop. DogA. 25-26. februar.

McGowan, Jérémie. Konferanseleder / moderator, Place and Displacement: Exhibiting Architecture. AHO / Nasjonalmuseet, 25.-27. april.

McGowan, Jérémie. ”Collecting and Exhibiting Architecture”, forelesning, Nasjonalmuseet – Arkitektur / AHO. 14. august.

McGowan, Jérémie. ”Far-out Voices”, forelesning, Nasjonalmuseet – Arkitektur / OCCAS, AHO, 26. september.

McGowan, Jérémie. ”Far-out Voices”, forelesning, Nasjonalmuseet – Arkitektur / PhD School, AHO. 22. oktober.

Ohlsen, Nils. ”Museum and the Future Public”, innledning til konferansen The Future Museum Public: Approaches to Media and Meaning Making, Pedagogisk Institutt, Universitetet i Oslo, 27. september.

Qvale, Anne. ”Munch i koffert”, foredrag, Munch-museet 24. april.

Qvale, Anne. ”Den kongelige reise”, foredrag på seminaret Kunst og konger. Bernadotte-dynastiet, norsk og svensk kunstliv på 1800-tallet. Nordnorsk Kunstmuseum, 24. mai.

Qvale, Anne. ”Få øye på Munch”, foredrag Norsk kulturråds konferanse, Oslo 16. september.

Sandtrø, Anja. ”Virtuell restaurering”. Forelesning for masterstudentene i malerikonservering, UiO, våren 2013.

Solbakken, Bente Aass. ”Fortidens merkverdigheter", foredrag for ansatte hos Riksantikvaren. Nasjonalmuseet, 31. januar.

Solbakken, Bente Aass. ”Arkitektursamlingene. Utstilling og dokumentasjon”. Foredrag på kurset ”Det relevante museet” arrangert av MiST, Kulturrådet, Museumsforbundet, Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet, 9. oktober.

Ustvedt, Øystein. ”Kunst, institusjon, kontekst. Konseptkunstens revitalisering fra ca. 1990”. Foredrag på ”Kunst i Nord”, Svolvær, 26.-29. april.

Ustvedt, Øystein. ”Munch’s renewal (1900 - 1910) and early modernist painting”. Foredrag på den internasjonale konferansen Munch and/in Modernism, arrangert av Universitetet i Oslo, Munch-museet og Nasjonalmuseet, Oslo 18.-20. september.


Populærvitenskapelig formidling

Berre, Nina. Intervju TV 8 om utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur 2013”, juni.

Berre, Nina. Intervju NRK Radio Østlandssendingen i forbindelse med utstillingen ”Picasso-Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet”, 19. juni.

Berre, Nina. ”Erling Viksjø og kunsten”, foredrag for ansatte i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 27. august.

Berre, Nina. Intervju TV 8 om utstillingen ”Far-Out Voices” og ”Louis Kahn. The Power of Architecture”, august.

Berre, Nina. Intervju NRK Radio Kulturnytt i forbindelse med Are Vesterlids død, 3. september.

Berre, Nina. ”Are Vesterlid”, nekrolog Aftenposten 10. september.

Berre, Nina. ”Dansepaviljongen bør fredes”, kronikk, Østlendingen 26. november.

Gravermoen, Helga. ”Arne & Carlos inntar Nord-Norge høsten 2013” i Se kunst nr. 2 2013, s. 5.

Gravermoen, Helga. Intervju i Sten Nilsen. ”Landsdekkende program” i Kunst Pluss nr. 2 2013, s. 28-32.

Greve, Kari. ”Munch150”, i: Kunst Pluss 2013:2, s. 38 - 41.

Guleng, Mai Britt. ””Selvportrett med sigarett”. En inngang til Edvard Munchs kunstnerskap”, foredrag Nord-norsk Kunstmuseum, 17. februar.

Guleng, Mai Britt. ”Edvard Munch’sFrieze of Life – A Lifelong Endeavor”, innlegg på symposiet ”Edvard Munch. Storia e Attualità”, Museo del Novecento, Milano, 17. desember.

Guleng, Mai Britt. EXHIBITION: Munch 150, Phil Grabsky Films com, Seventh Art Productions. Regi: Ben Harding, vert: Tim Marlow. Filmen hadde premiere 26. juni. Intervju om Edvard Munch.

Guleng, Mai Britt. Let the Scream be heard. Regissør: Dheeraj Akolkar. Produksjonsselskap: Nordic Stories. Filmen sendes på NRK 12. desember 2013. Intervju om Edvard Munch.

Guleng, Mai Britt.Great Continental Railway Journeys, besøk i Nasjonalgalleriet, Oslo. Produseres av BBC 2. Sendes høst 2013. Intervju om Edvard Munch og Nasjonalgalleriet.

Guleng, Mai Britt.Munchs Dämonen. Dokumentarfilm, regissør: Wilfried Hauke / ARTE / Radio Bremen. Intervju om Edvard Munch.

Hagströmer, Denise.Design er mer enn bare form ...”, foredrag på Kulturnatten, Oslo, 13. september.

Hagströmer, Denise.Möbelkonst mellan tradition och modernism”, i Svenska Dagbladet, Kultur, Under strecket, 20. oktober, 2013, s. 6-7.

Hagströmer, Denise.Introduction: Kvadrat, collaboration and continuity”, i Intervoven. Kvadrat textile and design, Violette Editions in association with Prestel Verlag, 2013. s. 18-50.

Hagströmer, Denise. Franziska Beyer, Tradition als Katalysator, PAGE12.13, november, s. 9.

Hagströmer, Denise. Pod broadcast, intervju av Rob Alderson om Kvadrat, 18. september, London Design Festival.

Hagströmer, Denise. Intervju, https://soundcloud.com/#first-broadcast/its-nice-that-london-design-2

Hagströmer, Denise. Intervju, Rebecka Gordan, Design som symboliskt kapital, Arkitekten, nummer 1, januar, s. 39.

Halén, Widar. ”Swinging 60 - Dysthe Design” i Bo Bedre 2013 Volum mai. s. 37.

Halén, Widar. ”Det nye lyset” i Det nye lyset. Daniel Rybakken, red. Beate Orten, Oslo 2013, ipad-tekst.

Jantjes, Gavin. Video Podcast Dag Erik Elgin ”Painting as discourse” (38.03 min).

Jantjes, Gavin. Video Podcast Hanneline Rogerberg ”To Skin A Cat” (19.20 min).

Jantjes, Gavin. Video Podcast Geir H. Sammuelsen ”Notes on Painting” (29.38 min).

Jantjes, Gavin. Video Podcast Kira Wager ”The Fundamental Conditions of Art” (30.38 min).

Jantjes, Gavin. Video Podcast Introduction to Seminar ”Paradox: Maleri” (52.47min).

Jantjes, Gavin. Video Podcast Short Summary ”An Appetite for Painting” (10.01min).
All videos produced with Studio 3 Oslo and published on the National Museum web site via You Tube https://www.youtube.com/watch?v=xhhOzb0xugk

Kongssund, Anita, Messel, Nils, Tveit, Møyfrid. ”Kunst eid av norske jøder kan ha havnet i nazistenes hender”, Aftenposten 6. mai.

Lerberg, Ellen. ”Edvard Munch i jubileumsåret”, foredrag, Røros 14. mars.

Lerberg, Ellen. ”Edvard Munch i jubileumsåret”, foredrag, Førde 6. april.

Lerberg, Ellen. ”Edvard Munch i jubileumsåret”, foredrag For Tines FoU-avdeling, 29. mai.

Lerberg, Ellen. ”Edvard Munch i jubileumsåret”, foredrag i Pensjonistuniversitetet i Oslo, 31. oktober.

Lerberg, Ellen. ”Spanias kunst under Habsburgerne”, foredrag i Aker eldreakademi, 23. oktober.

Lunde, Anne Marit: Omvisning i bygningen Nasjonalmuseet - Arkitektur for arkitekter fra Steiermark, Østerrike, 21. juni.

Lunde, Anne Marit: Omvisning i bygningen Nasjonalmuseet - Arkitektur for Nordic Heritage Museum, august.

Lunde, Anne Marit. Intervju om utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur”, Klassekampen 3. mai.

Lunde, Anne Marit. Intervju om utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur”, Aftenposten 5. mai.

Lunde, Anne Marit. Intervju om utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur”, Arkitektnytt 3. mai.

Lunde, Anne Marit. Intervju om utstillingen ”Under 40. Ung norsk arkitektur”, Askøyværingen 6. mai.

Madshus, Eva. Arkitekturbyvandring i Oslo, for UD-aspirantene, 27. september.

Madshus, Eva. Omvisninger i bygningen Nasjonalmuseet – Arkitektur, for arkitekter fra Kypros, 23. januar.

Madshus, Eva. Omvisninger i bygningen Nasjonalmuseet – Arkitektur, for arkitekter fra Østerrike, 21. juni.

Madshus, Eva. Omvisninger i bygningen Nasjonalmuseet – Arkitektur, for arkitekter fra Kina, 2. september.

Ohlsen, Nils. ”Edvard Munchs visuelle Rhetorik”, foredrag i Staatsgalerie Stuttgart, 25. september.

Ohlsen, Nils. ”The Scream from the Cell - Edvard Munch and Louise Bourgeois”, foredrag på forskningsdagen, IFIKK, UIO 13. desember.

Ohlsen, Nils. ”Edvard Munch’s visual rhetoric – seen through selected interiors”, foredrag i Museo de Novecento, Milano, symposium: Edvard Munch. Il grana pittore del trauma che verrà, 17. desember.

Qvale, Anne. ”Få øye på Munch”, foredrag Eplehuset, Bergen 18. oktober.

Qvale, Anne. ”Få øye på Munch”, foredrag Eplehuset, Trondheim 30. oktober.

Qvale, Anne. ”Få øye på Munch”, foredrag Løten 12. desember.

Ustvedt, Øystein. ”Erik Werenskiold i fem stadier. Fra München til Lysaker”, Seniorakademiet, Oslo 23. februar.

Ustvedt, Øystein. ”Jakob Weidemann, Inger Sitter og den abstrakte kunstens gjennombrudd i Norge i 1960-åra”, Seniorakademiet 12. november.