kunstogkultur.jpg

Kunst og kultur

Norges eneste vitenskapelige tidsskrift innen kunsthistorie, Kunst og Kultur, blir utgitt av Nasjonalmuseet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Norges eldste og viktigste kunsthistoriske tidsskrift feiret sine første 100 år i 2011. Tidsskriftets betydning i norsk kulturliv ble markert med et eget temahefte og supplerende registre over kunstnere og forfattere omtalt i årgangene 1968–1986. 

Ansvarlig redaktør er Birgitte Sauge, forskingskoordinator i Nasjonalmuseet. Redaksjonsrådet er satt sammen av representanter fra et bredt fagmiljø: avdelingsdirektør Jorunn Haakestad (Kunstmuseene i Bergen), professor Lena Liepe (Ifikk, UiO), førsteamanuensis Siri Skjold Lexau (Ille, UiB) og kurator Mai Britt Guleng (Nasjonalmuseet).

Formålet med Kunst og Kultur er å publisere fagfellevurderte artikler innen norsk og internasjonal kunsthistorie og aktuelle bokanmeldelser. Tidsskriftet er åpent for artikler om temaer innen kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur, i spennet fra eldre tid og helt frem til vår tid. Vi imøteser også artikler innen tilgrensende fagfelt. Ny ansvarlig redaktør fra nr. 2 2014 er Øystein Sjåstad. Henvendelser rettes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no.

Utgivelsesplan for 2014

1:  Åpent nummer, uten tema
2: Åpent nummer, uten tema
3: Åpent nummer, uten tema
4: Temanummer


Kunst og Kultur
 selges i museets butikker, samt i et utvalg andre salgssteder, deriblant Narvesen. Enkelthefter og abonnement kan bestilles fra Universitetsforlaget: abonnement@universitetsforlaget.no. Elektronisk versjon av tidsskriftet kan kjøpes gjennom www.idunn.no