Kunst og Kultur

Norges eneste vitenskapelige tidsskrift innen kunsthistorie, «Kunst og Kultur», utgis av Nasjonalmuseet i samarbeid med Universitetsforlaget.

Formålet med «Kunst og Kultur» er å publisere fagfellevurderte artikler innen norsk og internasjonal kunsthistorie og aktuelle bokanmeldelser. I 2011 feiret tidsskriftet sine første 100 år, og jubileet ble markert med et eget temahefte og supplerende registre over kunstnere og forfattere omtalt i årgangene 1968–1986.

Tidsskriftet er åpent for artikler om temaer innen kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Vi imøteser gjerne artikler også innen tilgrensende fagfelt. 

Ansvarlig redaktør:  Øystein Sjåstad / Bente Aass Solbakken

Redaksjonsråd: Jørgen Bakke, Terje Borgersen, Mai Britt Guleng, Elin Kristine Haugdal og Bente Larsen.  

Redaksjonssekretær: Beate Marie Bang

Henvendelser kan rettes til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no

Kunst og Kultur gikk fra 2017 over til å bli et digital open access-tidsskrift og finnes nå gratis tilgjengelig på Idunn.

For flere opplysninger om tidsskriftet og forfatterveiledning, se Kunst og Kulturs nettside:  idunn.no/kk