Samlinger og forskning

Forskning

Forskningsseminarer 2010

Ungdom og samtidskunst: forskning på formidling i kunstmuseer

Nasjonalmuseet, 10. juni 2010 

Velkommen ved Lubna Fjell, statssekretær

Sigrid Lien: «Kunsten å gå på utstilling»
Venke Aure: «Kampen om blikket. En studie av kunstdidaktiske synsregimer i formidling av kunst til barn og unge»
Palmyre Pierroux: «Learning research in art museums: methods and findings»
Hans Örtegren: «Konsten som läranderesurs. En nordisk komparativ studie»
Lisbet Skregelid: «Theatre of me? Relasjonsorienterte tilnærminger til ungdomsskoleelevers meningsskaping i møter med samtidskunst»
Helene Illeris: «Hvilken kunnskap trenger vi? Framtidig forskning på formidling i kunstmuseer»