Samlinger og forskning

Forskning

Forskningsseminarer 2009

Forskning på formidling i kunstmuseer

15.10.2009, auditoriet i Kristian Augusts gate 23
Arrangert av Nasjonalmuseet ved Anne Qvale, Birgitte Sauge og Dag Solhjell

Birgitte Sauge: Introduksjon

Innledningsforedrag:

Eva Insulander: «Hovedsynspunkter fra nyere forskning på formidling i kunstmuseer»
Anne Qvale: «Nasjonalmuseets utkast til plan for forskning på formidling»

Forskningsområde 1: Basisutstillinger

Olga Schmedling: «Basisutstillinger – et historisk perspektiv»
Dag Solhjell: «Forskningens utvidete formidlingsbegrep»
Frank Falch: «Komparative analyser av basisutstillinger – et analytisk verktøy»

Forskningsområde 2: Publikum

Arild Danielsen: «Hvem er publikum, hva gjør de i museet og hva mener de om utstillingene?»
Frithjof Bringager: «Hvordan brukes teksting av publikum i kunstutstillinger? Et mulig forskningsprosjekt i Munchsalen på Nasjonalgalleriet»
Palmyre Pierroux: «Forskning på digitale formidlingsverktøy i kunstmuseer»

Forskningsområde 3: Med skolen som samarbeidspartner

Dag Solhjell: «Forskning på ungdom og kunstmuseum - resultater fra et nordisk, komparativt prosjekt»
Mari Ravler Johannesen og Tollef Thorsnes: «Forskning på forholdet mellom kunstmuseum med vekt på bruken i skolen»

Avslutning:

Birgitte Sauge: «Hvordan organisere og finansiere forskning på formidling i kunstmuseer?»
Dag Solhjell: Oppsummering