Samlinger og forskning

Forskning

I Munchs verden

Publikum og kunstmuseum – hva skjer når ungdommer tar i bruk nyutviklede digitale verktøy for å få kunnskap og forståelse om kunst?

I Munchs verden er et nyskapende prosjektrom for å forske på formidling i kunstmuseer. Prosjektrommet er etablert i nær tilknytning til Munchsalen og basisutstillingen «Livets dans» i Nasjonalgalleriet og åpnet fredag 11. november 2011 kl. 12.30.

I Munchs verden er et forskningssamarbeid mellom InterMedia, Universitetet i Oslo, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I Munchs verden er en del av forskningsprosjektet Munch og multimodalitet og ett av to prosjekter under betegnelsen Exhibnet som inngår i samarbeidet mellom InterMedia og Nasjonalmuseet. Det andre prosjektet er Snøkult, workshop utviklet i samarbeid med Snøhetta arkitektkontor for Den kulturelle skolesekken. Exhibnet er del av CONTACT-programmet, finansiert av Norges forskingsråd for perioden 2009-2013.

Samarbeidet mellom InterMedia og Nasjonalmuseert er basert på en felles forskningsinteresse, der det overordnede målet er å bidra med ny kunnskap til feltet museumsforskning, og der et av delmålene er å bidra til ny kunnskap som kan nyttiggjøres i utviklingen av analoge og digitale formidlingstilbud og strategier i Nasjonalmuseet. Nasjonalmuseet, som står midt i prosessen med utvikling av nytt museumsbygg på Vestbanen, ser også på denne type forskning som meget relevant og aktuell med henblikk på utformingen av enkelte av byggets formidlingsarealer og formidlingstilbud.

I Munchs verden er utviklet i tett samarbeid mellom de to institusjonene, og der hver institusjon har bidratt med sin spesialkompetanse: InterMedia med kompetanse på digitale medier og læring, og Nasjonalmuseet med kompetanse på kunstformidling og kunsthistorie. Således fremstår prosjektrommet med nyskapende interaksjonsdesign - som ingen av institusjonene hadde kunnet utvikle på egen hånd. Prosjektrommet består av fire stasjoner med ulike formidlingsmessige innganger, både digitale og analoge, til Munchs kunst og liv. Stikkord er: meg selv, mitt sted, mine uttrykk og mine venner. Ungdommenes aktiviteter i prosjektrommet er basert på dialog mellom originale kunstverk i Nasjonalgalleriet, digitale verktøy og sosiale medier.

Prosjektrommet vil være åpent frem til 8. januar 2012. I prosjektperioden er det invitert skoleklasser og ungdomsgrupper for å prøve ut mulighetene i de fire stasjonene mens observasjoner og ulike studier vil pågå.

Resultatene av studiene vil senere bli formidlet gjennom ulike forskningsartikler og presentasjoner på konferanser.

Se også: www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/11/kunstmuseum-pa-jakt-etter-ungdomskoden.html

I Munchs verden på Flickr:

 

Eksterne lenker og presseoppslag:

InterMedia, UiO (artikkel)

Aftenposten (video og artikkel)

Norges forskningsråd (artikkel)