Samlinger og forskning

Forskning

Nye, illustrerte bestandskataloger for Nasjonalmuseets samlinger er under arbeid

Katalogen for Edvard Munch

Edvard Munch er Norges eneste kunstner med stor internasjonal betydning.

Han er samtidig den viktigste kunstneren i Nasjonalmuseets samling. Museets Munch-verk stammer fra Nasjonalgalleriet. Blant de 58 maleriene er en rekke av kunstnerens hovedverk. Grafikksamlingen på 164 blad inneholder mange interessante eksemplarer. Katalogen omfatter også 12 tegninger. Katalogen vil gi vitenskapelige funderte opplysninger om alle verk av Edvard Munch i Nasjonalmuseets samling. Den inneholder også en artikkel om Munchs forhold til Nasjonalgalleriet.

Selvportrett med sigarett, 1895 © Nasjonalmuseet / Munch-museet / Munch-Ellingsen-gruppen / BONO 2010. Foto: Jacques Lathion / Nasjonalmuseet

Redaksjon: Sidsel Helliesen, (ansvarlig), seniorforsker, Nils Messel, seniorforsker, Øystein Ustvedt, kurator, alle Nasjonalmuseet og Gerd Woll, tidligere førstekonservator ved Munch-museet.


Katalogen for eldre utenlandsk maleri

Katalogen inkluderer ca 910 malerier i Nasjonalmuseets samling av eldre utenlandsk maleri, avgrenset i tid til og med 1945. Arbeidet innebærer fullstendig gjennomgang av samlingen og utføres i samarbeid mellom museets kuratorer og konservator, og i særlige tilfeller med kollegaer ved utenlandske museer og arkiver.

Orazio Gentileschi, Judith og tjenestekvinnen med Holofernes' hode, ca. 1608

Deltakere: Mai Britt Guleng, (ansvarlig), kurator, Frode Haverkamp, seniorkurator, Mirjam Liu, konservator, Nils Messel, seniorforsker, Bodil Sørensen, seniorkurator, Vibeke Wallann Hansen, kurator og Øystein Ustvedt, kurator.


Katalogen for antikk skulptur

Bestandskatalogen vil gi fyldige opplysninger om antikk skulpturer, portretter, relieffer og arkitekturdeler fra Nasjonalmuseets samling, til sammen 160 objekter. Katalogen vil i tillegg inneholde en artikkel om verkenes proveniens og samlingens historie. Katalogen er planlagt publisert i 2014. Katalogen er utarbeidet i samarbeid med dr.art. Sven Ahrens og prof. emeritus Siri Sande, begge Universitetet i Oslo.

Hode av Hermes (attribuert til Polikleitos)

Ansvarlig i Nasjonalmuseet: Nils Messel, seniorforsker og Birgitte Sauge, seniorkurator.