Besøksinformasjon

Åpningstider: Onsdag og torsdag kl. 10.00–16.00 (15. mai–15. september: kl. 10.00–15.00).

Dokumentasjonsarkivet er tilgjengelig etter avtale.

Følg Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv på Facebook!


Besøksadresse:  Kristian Augusts gate 23, Oslo
Postadresse: Pb. 7014 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon bibliotek/arkiv: 21982175 

E-post biblioteket:                                
biblioteket@nasjonalmuseet.no
E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no