Besøksinformasjon

Åpningstider: Onsdag og torsdag kl. 10.00–16.00 (frem til 20. desember 2018)

Nasjonalmuseets bibliotek er stengt fra 1. januar 2019 til Nasjonalmuseet åpner igjen på Vestbanen i 2020.

Ta kontakt for spørsmål i stengeperioden her.

Dokumentasjonsarkivet er tilgjengelig etter avtale.

Besøksadresse:  Kristian Augusts gate 23, Oslo
Postadresse: Pb. 7014 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon bibliotek/arkiv: 21982175 

E-post biblioteket:                                
biblioteket@nasjonalmuseet.no
E-post dokumentasjonsarkivet:        
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no