databaser_ill.jpg

Elektroniske ressurser

Biblioteket abonnerer på en rekke elektroniske oppslagsverk, artikkel- og bibliografiske databaser. Nasjonalmuseets ansatte har tilgang fra sine arbeidsplasser.

Tilgjengelig i biblioteket:

Allgemeines Künstnerlexikon Online

Allgemeines Künstlerlexikon inneholder biografisk informasjon om mer enn 1 million kunstnere. Informasjonen bygger bl.a. på de trykte utgavene av standardverkene Thieme-Becker, Vollmer og Allgemeines Künstlelkexikon. For en del kunstnere fins hittil bare kortfattet informasjon, men flere artikler i fulltekst legges til kontinuerlig. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

Oxford Art Online

Omfattende oppslagsverk som inneholder blant annet elektroniske versjoner av The Grove dictionary of art, Benezit dictionary of artists og The concise Oxford dictionary of art terms. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

ARTbibliographies Modern (ABM)

Tidsskriftartikler, kataloger, dissertaser om moderne kunst og samtidskunst, fotografi og design. Fra 1974–. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

DAAI: Design and Applies Arts Index

Design og kunsthåndverk. Fra 1973–.

Avery Index to Architectural Periodicals

Tidsskriftartikler om arkitektur, arkitekturhistorie, byplanlegging og design. Fra 1934–. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

Artikkelbasen (ARKDOK)

Inneholder tidsskriftartikler om norsk arkitektur fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

Norske arkitektkonkurranser (KONKDOK)

Informasjon om norske arkitektkonkurranser fra 1953 til i dag. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

ATEKST

Historisk artikkelarkiv med redaksjonelt innhold fra over 100 norske og en del sentrale nordiske aviser. VG som eldste kilde går tilbake til 1945. Arkivet inneholder også et stort utvalg norske og utenlandske internettkilder. ATEKST oppdateres daglig. Artiklene er i fulltekst. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

ARTstor

Digital Library gir tilgang til mer enn 1,3 millioner bilder innen kunst, arkitektur, samfunns- og naturvitenskap. Bildene kommer fra mer enn 200 offentlige og private samlinger hovedsakelig i Storbritannia og USA: MoMA, Musée du Louvre, Magnum Photos, Illustrated Bartsch, Larry Quall’s Archive med flere. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket. Alle som besøker biblioteket har tilgang til ARTstor Digital Library via bibliotekets trådløse nettverk. Bildene kan lastes ned til egen laptop og brukes fritt til ikke-kommersiell aktivitet, som f.eks foredrag og undervisning.

ProQuest - The Arts Databases

Samsøk i Artbibliographies Modern, Avery og DAAI. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.

Kunsthistorisk bildedatabase (KUB)

Billdedatabasen inneholder mer enn 50 000 bilder fra vestlig kunsthistorie fra antikken til i dag. Flere verk fra Nasjonalmuseets samling er også representert. Bildene er tilgjengelige for undervisning og forskning, og må ikke brukes kommersielt. Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord.

 

Fritt tilgjengelige elektroniske ressurser:

Art Discovery Group Catalogue

Internasjonal samkatalog for kunstbibliotek.

DigitaltMuseum

Database som inneholder objekter, bilder og informasjon fra en rekke museumssamlinger i Norge.

Nasjonalmuseet – samlingen

Nasjonalmuseets samling på nett. Omfatter 33 000 verk og 5000 kunstnere, arkitekter og designere.

Norsk kunstnerleksikon

Nettversjon via Store norske leksikon. Digital versjon av papirutgave i 4 bind, utgitt 1982–1986. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere.

Arthistoricum.net

Tysk database som muliggjør fellessøk i variete kilder med fokus på kunsthistorie fra middelalderen til i dag.

BHA: Bibliography of the History of Art

Inneholder referanser til bildekunst fra antikken til i dag. Fra 1973–2009.

Biblioteksøk

Bøker og andre publikasjoner i ca. 350 norske fagbibliotek (blant dem alle BIBSYS-bibliotek), fylkes- og folkebibliotek og de norske instituttene i Athen og Roma.

Europeana

Felles søkeinngang for Europeiske arkiv, bibliotek og museum.

Getty Research Portal

Getty Research Institute har gjort tilgjengelig i fulltekst mer enn 100.000 bind kunsthistorisk litteratur.

KUNSTBIB

Norsk kunst, kunst i alminnelighet, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere), kunstindustri og boligarkitektur.

Oria

Søkeinngang til fellessøk for norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, master- og doktoravhandlinger, filmer og elektroniske ressurser m.m. Denne basen erstattet BIBSYS Ask f.o.m. november 2015 og omfatter katalogdata fra universitetsbibliotekene i Norge, Nasjonalbiblioteket, biblioteker ved norske høgskoler og flere andre forskingsinstitusjoner.

RIBA's Online Catalogue

Royal Institute of Bristish Architects' database med tidsskriftartikler og bøker om samtidsarkitektur.