Samlinger og forskning

Arkiv

Kontaktinformasjon

Turid Aakhus
Seksjonsleder Bibliotek, arkiv og forskning
Tlf. 21 98 21 53

Anita Kongssund
Kurator arkiv
Tlf. 21 98 21 65

Kaja Maria Ranveig Hjort
Arkivar
Tlf. 21 98 21 93

Opningstider og kontaktinformasjon

 

Opningstider

Måndag–fredag: 10.00–15.00
Laurdag og søndag: Stengt

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 23

Postadresse:
Pb. 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon:
21 98 20 00 / 21 98 21 75

E-post:

historiskarkiv@nasjonalmuseet.no