Samlinger og forskning

Arkiv

Kunstindustrimuseets oljelampe

 

Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1876 og er et av de eldste museene i Norge og blant Europas eldste kunstindustrimuseer. Helt fra starten har museet hatt en brennende oljelampe som symbol eller kjennemerke, men denne finnes i ulike versjoner.

 

 

I artikkelen ”- Og det ble lys! Med en lampe som symbol” i katalogen ”Om kunstindustri”, Trondheim 1991, skriver Anniken Thue at lampen som symbol for museet allerede nevnes i en tale av Lorentz Dietrichson ved Kunstindustrimuseets 10-års jubileum i 1886. Her påpeker Dietrichson at museets viktigste oppgave er å stimulere til bevaring og bearbeidelse av den nasjonale arv for at Norge skal ha en egenart i en verden som blir mer og mer kosmopolitisk. Norge må ”fremstille sig i en ren Bryllupsklædning – med Ord: holde Lamperne tændte: det er ikke for intet, Museet i sit Segl fører en brændende Lampe”.


Dietrichson henter sin symbolbruk fra en kristen tradisjon, som også er å finne i Kunstinsdustrimuseets teppeskatt, de såkalte Jomfruteppene. Thue skriver i sin artikkel at oljelampen også rent tradisjonelt har fungert som et symbol på kunnskap og opplysning, og at den er naturlig å finne i en periode hvor målet var å opplyse allmennheten.

I Nasjonalmuseets arkiver dukker oljelampen opp i to ulike versjoner – på alt fra invitasjoner, publikasjoner og plakater til Ex Libris.

 

Den ene lampen er en enkel, sort oljelampe, slik den blant annet finnes på det Ex Libris som Thorolf Holmboe tegnet for museet i 1891. Den andre lampen er rikere dekorert med blomster og et lokk med en naken gutteskikkelse som holder rundt en fugl. Denne lampen dukker første gang opp i forbindelse med årsberetningen for museet i 1920/21, og går trolig tilbake til et xylografi av en ”romersk oljelampe”. På denne tiden får også museet en ny direktør – Thor Kielland ble ansatt på museet som konservator i 1918.

 

 

Fra 1930-tallet blir de to lampene brukt vekselvis om hverandre, og til 100-årsjubileet laget Herman Bongard en nytegning av den dekorative lampen.

I dag, hvor Kunstindustrimuseet er blitt en del av Nasjonalmuseet er lampen blitt mer eller mindre glemt, men historien til lampen finnes fortsatt tilgjengelig i arkivene.