Samlinger og forskning

Arkiv

Oscar Thue (1929-1994)

 

Oscar Thue, kunsthistoriker, født 1929 og død mars 1994. Thue tok magistergraden i 1955 om Christian Krohgs sosiale tendenskunst. Han var ansatt ved Riksgalleriet, intendant ved Trondhjems Kunstforening og Det faste Galleri før han i 1963 ble konservator og leder for Nasjonalgalleriets skulpturavdeling, siden førstekonservator. Thue virket i alle år som forsker og skribent. Han var blant annet sentral i arbeidet med Norsk kunstnerleksikon og som skribent og redaktør for tidsskriftet Kunst og Kultur. Arkivmaterialet inneholder manus og bakgrunnsstoff til boken ”Christian Krohg” (1997), den enkeltkunstner Thue jobbet mest med i løpet av sin yrkeskarriere. Boken, som utkom tre år etter forfatterens død, baserte seg på Thues ufullførte manus. Nasjonalgalleriets direktør, Knut Berg, ferdigredigerte manuset for publisering.

Arkivets ytterår er 1869-1993 og materialet utgjør 2,5 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no