Samlinger og forskning

Arkiv

Norsk Arkitekturmuseum

 

 

Norsk Arkitekturmuseum ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975. I 1998 ble museet omgjort til stilftelse. I 2003 ble det innlemmet i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Museet har hatt som hovedoppgave å samle, bevare, forske og formidle materiale og kunnskap om arkitektur. Samlingen besto før innlemmelsen i Nasjonalmuseet av mer enn 230.000 originaltegninger og fotografier.

I 2008 åpnet Nasjonalmuseet – Arkitektur nye lokaler på Bankplassen 3. Hovedbygningen ble tegnet av Christian Heinrich Grosch (1801–1865) og sto ferdig i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank. Den er ombygget og utvidet av Sverre Fehn (1924–2009).

Arkivet etter Norsk Arkitekturmuseum skal ordnes og katalogiseres fra høsten 2012.


 For en fullstendig liste over utstillinger i Norsk Arkitekturmuseum fra 1975 til 2003, se her