Samlinger og forskning

Arkiv

Nasjonalgalleriets fotosamling - kunstnerportretter (1850-1970)

 

Katalog over kunstnerportretter registrert etter kunstnernavn, fortrinnsvis norske. Arkivet ble utarbeidet av Kari Greve i Nasjonalgalleriet i forbindelse med registrering og konservering av fotografiene i 1990. Arkivet inkluderer også repromateriale av fotografier som ikke er i Nasjonalgalleriets eie.

Bruksarkivet med reprofotografier av originalmaterialet står til publikums disposisjon i bibliotekets lesesal  (709.481 Gre/1-5.) 

Arkivets ytterår er 1850-1970 med hovedvekt fra tiden 1870- 1910.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no

Harriet Backers malerskole, Christiania. Ca. 1903.