Samlinger og forskning

Arkiv

Kunsthistorisk forening (1909-2000)

 

Foreningen ble dannet i Kristiania i 1904 som et forum for norske kunsthistorikere og kunsthistorisk studerende. Foreningen skulle være en arena for møtevirksomhet, foredrag, diskusjoner, utstillingsbesøk og sosialt samvær. Arkivet inneholder møteprotokoller, korrespondanse, programmer og foto. (Foreningens eldste protokoll befinner seg på Nasjonalbiblioteket).

Arkivets ytterår er 1909-2000 og materialet utgjør 0, 40 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no