Other languages

Viện bảo tàng nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế Na-Uy

Viện bảo tàng nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế Na-Uy (pdf)

Viện bảo tàng quốc gia tập hợp và giữ gìn, triển lãm và phổ biến những tuyển tập phong phú nhất về nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế tại Na-Uy. Viện bảo tàng quốc gia có những cuộc triển lãm cố định với các tác phẩm trong tuyển tập riêng và những cuộc triển lãm có thay đổi với các tác phẩm mượn và các tác phẩm riêng. Những nơi triển lãm của Viện bảo tàng quốc gia tại Oslo là Viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia, Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại, Viện bảo tàng quốc gia – Viện bảo tàng kiến trúc và Mỹ thuật công nghệ. Chương trình triển lãm cũng bao hàm cả những cuộc triển lãm lưu động ở trong và ngoài nước.

Nghệ thuật

Viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia và Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại

Bạn có thể xem nghệ thuật cổ xưa và nghệ thuật tân thời tại Viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia, và xem nghệ thuật đương đại tại Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại. Trọng tâm của tuyển tập này là họa phẩm và tác phẩm điêu khắc của Na-Uy từ thế kỷ thứ 19. Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại còn có một tuyển tập với nhiều bản vẽ và đồ thị của tác giả Na-uy và ngoại quốc. Trong đó, họa phẩm Skrik của Edvard Munch, và các sản phẩm quan trọng nhất của ông là những tác phẩm đáng chú ý nhất của tuyển tập này. Ngoài ra, còn có những nhà mỹ thuật tên tuổi khác như J.C. Dahl, Aldolph Tidemand, Hans Gude, Harriet Backer và Christian Krohg. Các tuyển tập từ thế kỷ thứ 20 cho thấy sự phát triển trong ngành nghệ thuật thị giác của Na-Uy với những chú giải và các tác phẩm quan trọng của Bắc Âu và ngoại quốc trong các lãnh vực hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, video và những cách diễn tả khác. Điểm chính trong tuyển tập nghệ thuật đương đại quốc tế là tác phẩm của Ilya Kabakov với tựa đề (Người đàn ông chưa hề quăng ném) (Mannen som aldri kastet noe) (1988–1995).

Các địa chỉ đến thăm:
Viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia, Universitetsgata 13
Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại, Bankplassen 4

Kiến trúc

Viện bảo tàng quốc gia – Kiến trúc

Viện bảo tàng quốc gia – Kiến trúc có những cuộc triển lãm kiến trúc bao gồm từ các đề tài lịch sử đến kiến trúc đương đại. Hai kiến trúc sư quan trọng, một người ở thế kỷ thứ 19 và một người từ thế kỷ thứ 20 đã tạo nên hình dáng của tòa nhà này. Tòa nhà chính do Christian H. Grosch vẽ và hoàn tất vào năm 1830. Tòa nhà này được Sverre Fehn sửa đổi lại và dùng làm nơi triển lãm kiến trúc vào năm 2008. Tuyển tập kiến trúc đặt trọng tâm vào chủ nghĩa hiện đại, chú trọng đặc biệt vào thời gian giữa đệ I và đệ II thế chiến. Tuyển tập này gồm phần chính là các hồ sơ lưu trữ của những kiến trúc sư người Na-uy có văn phòng cơ sở riêng, với các họa đồ, ảnh chụp, mô hình, thư từ trao đổi v.v...

Địa chỉ đến thăm: Bankplassen 3

Thiết kế và sản phẩm nghệ thuật thủ công

Viện bảo tàng mỹ thuật công nghệ

Viện bảo tàng mỹ thuật công nghệ triển lãm thiết kế và sản phẩm nghệ thuật thủ công. Tuyển tập này bao gồm những bình hoa từ thời thượng cổ Hy-Lạp và những đồ thủ công nghệ của Đông Á đến lịch sử về các hình dáng, kiểu cách nghệ thuật tại Châu Âu. Tuyển tập này gồm có quần áo, thời trang và vải vóc, bàn ghế, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ gốm, thiết kế và sản phẩm nghệ thuật thủ công. Trong số những phần đáng chú ý nhất của tuyển tập này, có tấm thảm Baldishol, một tấm thảm duy nhất được dệt từ thế kỷ thứ 12, các tuyển tập quần áo của hoàng gia Na-Uy và đồ thủy tinh từ thế kỷ thứ 18 sản xuất tại Nøstetangen, nhà máy chế tạo thủy tinh đầu tiên ở Na-Uy.

Địa chỉ đến thăm: St. Olavs gate 1

Chúng tôi sẽ thuyết minh bằng tiếng Na-uy và tiếng Anh: omvisninger@nasjonalmuseet.no

Phòng quản trị và thư viện của Viện bảo tàng quốc gia

Địa chỉ đến thăm: Kristian Augusts gate 23, Oslo
Địa chỉ bưu cục: Postboks 7014, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf.: (+47) 21 98 20 00
E-post: info@nasjonalmuseet.no

Tìm hiểu về Viện bảo tàng quốc gia

trên trang www.facebook.com/nasjonalmuseet và www.twitter.com/nasjonalmuseet

Muốn biết thêm chi tiết và các tác phẩm quan trọng trong tuyển tập

hãy vào trang www.nasjonalmuseet.no và www.nationalmuseum.no