Om Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets styre

Svein Aaser, styreleiar
Erik Jondell, nestleiar
Helene Jebsen Anker
Mette Gundersen
Kerstin Barup
Nicholas Sullivan Hellsegg
Nina Frang Høyum


Vararepresentantar:
Samir M'Kadmi (for Svein Aaser)
Ingeborg Glambek (for Erik Jondell)
Suzette Paasche (for Helene Jebsen Anker)
Liv Sandven (for Mette Gundersen)
Pål Henry Engh (for Kerstin Barup)
Randi Godø (for Nicholas Sullivan Helsegg)
Yngvill Aagaard Sjöösten (for Nina Frang Høyum)