Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Visjon: Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Samfunnsoppdraget

Vi skal forvalte og tilgjengeliggjøre vår nasjonale og internasjonale visuelle kunstarv.
Vi skal styrke og utfordre vår felles estetiske og kunstneriske identitet.

Virksomhetsidé

Vi forvalter og utvikler Norges største og mest betydningsfulle samling av norske og utenlandske, historiske og samtidige verk.
Vi skal øke interessen for kunst, arkitektur og design hos et bredt publikum ved å skape opplevelser som gir innsikt, beveger og begeistrer.
Vi skal gjøre kunsten tilgjengelig for alle.

Sentrale prioriteringer

I den første delen av perioden (2011–12) skal museet befeste og styrke sitt omdømme hos publikum og beslutningstagere, slik:
• Utadrettede aktiviteter bør ikke vesentlig reduseres.
• Utstillingsfrekvens bør ikke under 2010-nivå.
• Utlånsfrekvens bør i hovedsak opprettholdes, men kan justeres for å frigjøre ressurser.
• Arbeidet med digital tilgjengeliggjøring av samlingene skal trappes opp.
• Det landsdekkende programmet skal synliggjøres med sikte på museets landsomfattende oppdrag og byggeprosjektets nasjonale forankring.

Flytterelatert samlingsforvaltning (nødkonservering, fotografering, inventering, pakking) skal trappes opp gjennom perioden.
I perioden 2013 og frem mot flytting skal dette arbeidet prioriteres høyt, ved siden av de etablerte milepelene. De øvrige utadrettede aktivitetene må justeres ut fra nødvendige oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Milepeler


Overordnede mål og delmål

Kunsten
Utvikle samlingen og lage utstillinger som fremhever betydelige aspekter av samlingen eller gir andre viktige tilskudd til kunstlivet
Delmål:
• Skape utstillinger som er knyttet til eller skaper viktige kunstneriske begivenheter.
• Styrke samlingsarbeidet og forskningskompetansen.
• Bruke kompetanse og ressurser på å styrke produksjons -og formidlingskompetansen i hele landet.
• Utvikle museet som attraktiv samarbeidspartner for ledende norske og utenlandske kunstinstitusjoner.
• Arbeide mer hensiktsmessig med utstillinger, arrangementer og andre oppgaver slik at vi frigjør ressurser.

Publikum
Ta med nåværende og nytt publikum på veien til det nye Nasjonalmuseet
Delmål:
• Befeste og styrke museets omdømme.
• Styrke kunnskapen om publikum.
• Tilgjengeliggjøre samlingen i utstillinger, publikasjoner og på nettet.
• Være tilgjengelige, åpne og imøtekommende i vår kommunikasjon med publikum, fagmiljøer og samfunnet.
• Prioritere aktiviteter som styrker og tilrettelegger møtet mellom kunsten og publikum.

Bygget
Bidra til en optimal utvikling av nytt museumsbygg, og forberede flyttingen til nybygget
Delmål:
• Skape nasjonal støtte og begeistring for det nye Nasjonalmuseet.
• Frigjøre ressurser til effektiv og forsvarlig samlingsforvaltning og flytteprosess.
• Bygge kompetanse som tilrettelegger for driften av det nye museet.
• Involvere alle ansatte i prosessen.
• Samarbeide godt med sentrale aktører i byggeprosjektet.

Bilder av forum artis på Vestbanen: © Kleihues + Schuwerk / DiizGroup / Statsbygg
Øvrige bilder: Nasjonalmuseet