Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Groschselskapet

Oppgåva til Groschselskapet er å skape auka forståing for dei kvalitetane ein finn i bygningar teikna av Christian Heinrich Grosch. Som institusjon er Nasjonalmuseet representert med ein person i styret til Groschselskapet.

Selskapet deler kvart år ut Groschmedaljen til personar som på ein vesentleg måte har fremja kvaliteten på norsk arkitektur.

Nettstaden til Groschselskapet og Groschmedaljen