Emanuel Vigelands glassmalerier

Restaureringsteknikere fra Nidaros domkirke har vært på besøk for å rengjøre Vigelands glassmalerier.

Glassmaleriene «Jomfruen og enhjørningen» og «Guds aand og scener av jorderlivet med trøstende engler» av Emanuel Vigeland sto opprinnelig mellom Kunstindustrimuseets første og annen etasje, innviet av museets første leder Henrik Grosch på hans 75-årsdag 21. juli 1923. Glassmaleriene har nå fått besøk av to restaureringsteknikere fra Nidaros domkirke, som er i gang med å demontere og rengjøre verkene før ett av de skal flyttes til det nye museet.

Vanligvis brennes glasset på litt over 600 grader for at malingen skal sitte godt. Teknikerne forteller at det spesielle med Emanuel Vigelands arbeid, blant annet er at glasset er brent langt over den normale temperaturen og på ujevnt underlag for å oppnå mer tekstur i glasset. Den høye temperaturen har også ført til at glasset enkelte steder har krympet! Det ekstra mellomrommet ble fylt med doble eller triple blyprofiler av Vigeland selv.

Kombinasjonen av mørke farger, sot og smuss på glass og dekkglass har gjort at glassmaleriene ikke har kommet til sin fulle rett. Konservatorene i Nasjonalmuseet forteller at de har hatt utilstrekkelige lyskilder, og at det etter rengjøringen skal testes ut sterkere lyskilder som ligner dagslys. Arbeidet vil resultere i mye tydeligere detaljer og fargespill i «Jomfruen og enhjørningen» som skal stilles ut i det nye museet som åpner i 2020!