Det hemmelighetsfulle skatollet

I et skatoll fra tidlig 1800-tall har konservatorene funnet gamle hemmeligheter i nyoppdagede hemmelige rom.

Flytteforberedelsene til det nye Nasjonalmuseet byr stadig på overraskelser! 

Allerede i utgangspunktet er skatollet et møbel som typisk inneholder hemmelige rom. Men under nylig konservering ble det oppdaget nye hemmelige rom bak de allerede kjente hemmelige rommene.

Åpning av hemmelig rom. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Rommene var ikke lette å finne. For å åpne dem må man:

1. Åpne den midterste døren
2. Dra ut en skuff 
3. Trykke på en knapp på undersiden

Hemmelig rom. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Da spretter det ut en eske fra siden av hulrommet. På den andre siden kommer en liten skuffeseksjon til syne. 

På innsiden av det hemmelige rommet. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

I esken fant konservatorene to små pappesker.

Skattene som dukket opp i det hemmelige rommet. Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Eskene inneholder delikate arbeider i hår, og kjeder med glassperler. I skuffeseksjonen fantes glassperler og to nøkler. 

Trolig er ikke disse gjenstandene like gamle som skatollet - den siste familien som eide møbelet kjøpte det senere på 1800-tallet. Men uansett var det kanskje en i familien som hadde noe å skjule?

I 2020 kan du se det hemmelighetsfulle skatollet i det nye Nasjonalmuseet.