Konservering av Brudeferd i Hardanger.jpg

5 000 kunstverk til helsesjekk

På veien mot det nye Nasjonalmuseet skal kunst-, arkitektur og designsamlingen innom konservatorene.

I det nye Nasjonalmuseet får du muligheten til å se langt mer av museets samlinger enn det som vises i dag. Enkelte verk har aldri før blitt vist i museet, mens andre ikke har blitt utstilt på veldig lenge.

Disse verkene trenger en helsesjekk og kanskje også konservering. I alt skal rundt 5 000 gjenstander tilstandsvurderes før de kan pakkes ned og flyttes til samlingsutstillingen i det nye museet. Konservatorene regner med at ca. 800 av disse vil ha behov for konservering i større eller mindre grad.

Eksperter på plast og lær

Nasjonalmuseets konservatorer sørger for at objektene som skal stilles ut i det nye museet er i best mulig tilstand. 35 ansatte jobber med konservering av verkene som skal flytte. Blant dem finner man blant annet eksperter på papir, tekstil, plastikk og lær, materialer som krever forskjellig behandling.

Noen av verkene i samlingen trenger mer omfattende konservering. Dette kan skyldes skader eller nedbrytning av gjenstandene. Konservatorene jobber hele tiden med å vurdere tilstanden til verkene og forebygge – sånn at tidens tann ikke skal sette for tydelige spor på samlingen.

Les mer om konservering i Nasjonalmuseet her!