Se arbeidet med utstillingene i det nye Nasjonalmuseet!

Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv

Velkommen inn i Nasjonalmuseets bibliotek og se arbeidet med samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet!

I det nye Nasjonalmuseet vil det vises dobbelt så mye fra samlingen enn det du kan oppleve i dagens visningssteder. Flere tusen verk skal få sin plass i nesten 100 utstillingsrom. I biblioteket i Kristian Augusts gate 23 kan du studere arbeidsmodeller av utstillingslokalene som skal huse den nye samlingsutstillingen og lære mer om hvordan denne vil bli i det nye museet. Du kan også ta steget opp og studere modellene fra gaten.

Den faste samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet
Modellen representerer utstillingsrommene i det nye Nasjonalmuseets første etasje. Arbeidsmodellen brukes til å planlegge den faste samlingsutstillingen innen design, kunst og arkitektur. Det samlede arealet for hele samlingsutstillingen er ca. 10 000 m2, fordelt på to etasjer. 

Modellen er et arbeidsverktøy for planleggingen av utstillingens fortelling og struktur. Den gir mulighet til å se helheter og sammenhenger både i hvert enkelt rom og rommene i mellom.

Den røde tråden i utstillingen er kronologisk. I første etasje formidles i hovedsak eldre og nyere kunsthåndverk og design fra antikken til i dag. Andre etasje er i hovedsak viet billedkunst fra 1500-tallet, til vår egen samtid. I begge etasjene knyttes kunst, design og arkitektur sammen i fortellinger på tvers av kunstarter og tid.

Nasjonalmuseet bygger hele Norges museum. Du kan bli bedre kjent med det nye Nasjonalmuseet ved å besøke Mellomstasjonen.

Adresse: Kristian Augusts gate 23, Oslo

Åpent onsdag og torsdag kl. 10.00–15.00