Samlingsutstillingen – kjernen i det nye Nasjonalmuseet

I det nye Nasjonalmuseet får du se dobbelt så mye av kunst-, arkitektur- og designsamlingene enn det du får i dagens visningssteder. Samlingsutstillingen blir det nye Nasjonalmuseets faste utstilling.

Utstillingen skal vise at kunst og kultur er en sentral del av historien, samfunnet og det livet vi lever her og nå. Den får et areal på hele 10 000 m2.

Menneskets møte med kunst

I utstillingen vil du møte verk fra antikken og fram til i dag, med hovedvekt på utviklingen av norsk billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Gjennom tidene har mennesket skapt, samlet på og på ulike måter forholdt seg til kunst, design og arkitektur. Utstillingen utforsker hvordan dette har kommet til uttrykk i kunsten. Utstillingen tar også for seg hvordan norsk kunst og kunstliv er en del av et internasjonalt samspill.

I den nye samlingsutstillingen får du i enda større grad delta i kunsten og reflektere over det du møter i museet.

Middelaldertepper, keiserlig porselen og kongelige drakter

I museets første etasje vil du møte kunsthåndverk og design fra antikken fram til i dag. Bli kjent med det unike Baldishol-teppet, som regnes for å være fra 1100-tallet, keiserlig porselen fra Kina, 1700 tallets enestående norske glasspokaler, tidenes skiftende motedrakter, til dagens design og kunsthåndverk. Og mye mer!

Andre etasje er i hovedsak viet til billedkunsten fra 1400-tallet fram til i dag. Her får du oppleve alt fra museets samling av 1600-talls nederlandske og flamske landskapsmalerier og stilleben, de nasjonalromantiske verkene til Johan Christian Dahl fra første halvdel av 1800-tallet, Munch-rommet med det ikoniske Skrik, til museets høydepunkter innen dagens nasjonale og internasjonale samtidskunst.

Nye sammenstillinger – all kunst er nå!

Sammenstillinger av kunst, design og arkitektur utdypes i møter mellom ulike kunstarter og historiske perioder. På denne måten kan du oppleve nye fortellinger på tvers av kunstarter og tid.

Her aktualiseres historien fra periodene da ulike deler av samlingen ble til, helt fram til hva som skapes av kunst, arkitektur og design i dag. Med denne framstillingen vil Nasjonalmuseet formidle at all kunst er nå!

Kom tett på arbeidet med samlingsutstillingen!

I Nasjonalmuseets bibliotek i Kristian Augusts gate 23 kan du studere arbeidsmodeller av utstillingslokalene som skal huse den nye samlingsutstillingen og lære mer om hvordan denne vil bli i det nye museet. Du kan også ta steget opp og studere modellene fra gaten.

Det italienske firmaet Guicciardini & Magni Architetti lager utstillingsdesignet i samlingsutstillingen, sammen med Nasjonalmuseet.