ForumArtisAlabaster-max_no.jpeg
Illustrasjon: MIR Kommunikasjon AS (illustrasjon), Statsbygg / Kleihues + Schuwerk

Nasjonalmuseet og Oslos fornyelse

Oslos havnefront er under forvandling. Operaen i Bjørvika er blitt møtt med begeistring i inn- og utland, og i nabolaget bygges store boligområder og mange kontorbygg.

Til sammen tilsvarer byggevolumet sentrum i en middels stor norsk by. Fornyelsen startet i Pipervika for vel tretti år siden. Nedleggelsen av Akers mekaniske Verksted gjorde det mulig å skape Aker Brygge, et nytt bilfritt sentrumsområde like ved Rådhuset og byens hjerte.

Nå fordobles denne nye bydelen med Tjuv­holmen, der Astrup Fearnley Museet blir den store attraksjonen. Sammen vil dette private kunstmuseet og Nasjonalmuseet utfylle hverandre og tilby de besøkende rikholdige og komplementære samlinger. 

Med respekt for omgivelsene

Med Nasjonalmuseet på Vestbanetomta vil Rådhusplassen få en klar avgrensning mot vest. Det store museet blir et overgangsledd mellom det nye sentrumsområdet ute ved fjorden og den eldre bykjernen.

Nasjonalmuseets bygg viser innlevelse i denne krevende urbane situasjonen. Det konkurrerer ikke med Rådhuset og viser respekt for de gamle stasjonsbygningene. Det store huset utstråler en ro og verdighet som står til institusjonens samfunnsrolle.