NGButikk.jpg
Fra Nasjonalgalleriets museumsbutikk. Foto: Anne Hansteen / Nasjonalmuseet

Nasjonalgalleriets museumsbutikk

I museumsbutikken finst eit rikt utval av kunstbøker om eldre norsk og utanlandsk kunst og nyare norsk kunst, arkitektur, kunsthandverk og design, samt spesielle gaveartiklar og eigenproduserte varer.

Museumsbutikken har eit stort utval av museet sine eigne publikasjonar i tillegg til kort og plakatar frå samlingane. Det er moglegheit for å bestille og få tilsendt produkt.

Butikken er eit samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Tanum Bokhandel A/S.

Nasjonalgalleriet stenger mellombels etter 13. januar 2019

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, Oslo

Telefon: +47 45 96 24 73
E-post: ngbutikk@nasjonalmuseet.no

Åpningstider

Mandag: stengt
Tirsdag: 10.00-18.00
Onsdag: 10.00-18.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 11.00-1700
Søndag: 11.00-17.00