Tina Grette Poulsson

Avdeling:
Samlingsforvaltning / Collection Management
Seksjon:
Konservering / Conservation
Stillingstittel:
Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)
Telefon:
+47 936 06 378
E-post:
tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

om Tina Grette Poulsson

Utvalgte publikasjoner

 • Thomas Fearnley "en route": A 19th-Century Artist's Choice of Drawing and Fixing Materials

  Forfatter: Birgit Reissland, Tina Grette Poulsson, Henk van Keulen, Ineke Joosten

 • Thomas Fearnley “en route”: A 19th century artist’s choice of materials

  Forfatter: Tina Grette Poulsson, Birgit Reissland

 • Papirkvalitetens innvirkning på fiksativ brukt i Thomas Fearnleys tegninger

  Forfatter: Tina Grette Poulsson

 • Bruk av fiksativ i Thomas Fearnleys tegninger

  Forfatter: Tina Grette Poulsson

 • ‘En Route’: Identifying Thomas Fearnley's fixatives on early 19th Century pencil drawings

  Forfatter: Tina Grette Poulsson, Birgit Reissland, Henk van Keulen, Kit Ming Wong

 • Retouching of art on paper

  Forfatter: Tina Grette Poulsson

 • Identifikasjon og behandling av fiksativ i Thomas Fearnleys tegninger

  Forfatter: Tina Grette Poulsson

 • Vannbehandling av sensitive tegninger – noen erfaringer

  Forfatter: Tina Grette Poulsson

 • Tresliperiet og papirfabrikken i Hvittingfoss. Et lite samfunns kamp gjennom 108 år

  Forfatter: Tina Grette Poulsson