Ansatte / Staff

AlleDirektørens_stabAdministrasjonArkitekturDesign_og_kunsthåndverkEldre_og_moderne_kunstKommunikasjonLandsdekkende_programSamlingsforvaltningSamtidskunst

Direktørens stab / Director's Office

Karin Hindsbo

Direktør / Director

Mimi Cecilie Rode Wiik

Rådgiver / Executive Assistant

Øistein Øverberg

Prosjektleder / Project Manager

Avdeling administrasjon / Administration Dept.

Olav Skrøver Aaraas

Fungerende Avdelingsdirektør administrasjon / Acting Director of Administration & HR-sjef / Human Resources Manager

Ole Henrik Brinchmann-Hansen

Innkjøper / Procurement Manager

Jahn-Fredrik Sjøvik

IKT-sjef / Chief Information Officer

Christian Elvsaas

IKT-konsulent / Information Officer

Ida Strøm-Larsen

Prosjektrådgiver / Project Advisor

Seksjon sikkerhet og drift / Security and Building Services Department

Karin Bjørgo Fagersand

Lokal sikkerhetsansvarlig / On Site Security Officer

Thore Borgersrud

Teamleder drift / Teamleader Building Services

Olav Brennemo

Lokal sikkerhetsansvarlig

Helene Christensen

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Julie Jarre

Driftstekniker / Building Technician

Erik Jensen

Driftstekniker / Building Technician

Truls Morten Jensen

Sentraloperatør / Central Operator

Lars Inge Johansen

Driftstekniker / Building Techinician

Kathleen Alana Morley

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Henrik Nelson

Lokal sikkerhetsansvarlig / On Site Security Officer

Espen Lunde

Sentraloperatør / Central Operator

Pål Tokerud

Lokal sikkerhetsansvarlig / On Site Security Officer

Stein Jøtul Simensen

Seksjonsleder sikkerhet og drift / Head of Security and Building Services

Einar Stangeland

Sikkerhetsrådgiver / Security Adviser

Per-Ivar Aas

Driftstekniker / Building Technician

Seksjon personal og organisasjon / Human Resources and Organisation Department

Bjørg Borgersen

Personalrådgiver / Human Resources Adviser

Marthe Brandt

Resepsjonsmedarbeider / Reception Assistant

Olga Debaltovskaya

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Trine Ellingsen

Lønn og personalrådgiver / Salary and Human Resources Advisor

Miriam Nordgård

HR-rådgiver / Human Resources Adviser

Jeanette Svendsen

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Miyoung Kim Won Wold

Saksarkivansvarlig / Administrative Archive Manager

Seksjon økonomi og regnskap / Economy and Accounting Department

Rannveig Fornes Braanaas

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi

Servicekonsulent / Service Officer

Hilde Sakshaug

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Linda Strøm

Seksjonsleder økonomi og regnskap / Head of Finance

May-Britt Wang

Lønns- og regnskapskonsulent / Salary and Finance Officer

Avdeling arkitektur / Architecture Dept.

Nina Berre

Avdelingsdirektør arkitektur / Director of Architecture

Gudrun Eidsvik

Kurator formidling / Curator Education

Nina Frang Høyum

Prosjektleder / Project Manager

Cathrine Sæthre Furuholmen

Prosjektleder / Project Manager

Liv Gundersen

Sekretær / Secretary & Prosjektleder / Project Manager

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Therese Husby

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Anne Marit Lunde

Kurator (samtid) / Curator (contemporary)

Eva E. Madshus

Seniorkurator (samtid) / Senior Curator (contemporary)

Talette Rørvik Simonsen

Seniorkurator / Senior Curator

Birgitte Sauge

Seniorkurator / Senior Curator

Eli Solsrud

Kurator formidling / Curator Education

Bente Aass Solbakken

Seniorkurator og redaktør for Kunst og Kultur / Senior Curator and editor of Kunst og Kultur

Avdeling design og kunsthåndverk / Design and Decorative Arts Dept.

Janne Helene Arnesen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Knut Astrup Bull

Seniorkurator / Senior Curator

Linn Adelsten Christiansen

Prosjektleder (vikar) / Project Manager

Thomas Flor

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Denise Hagströmer

Seniorkurator / Senior Curator

Widar Halén

Avdelingsdirektør kunsthåndverk og design / Director of Design and Decorative Arts

Cathrine Lorange

Kurator formidling / Curator Education

Marianne Moe

Prosjektleder (permisjon) / Project Manager (on leave)

Anne Sommerin Simonnæs

Kurator / Curator

Brynhild Slaatto

Kurator formidling / Curator Education

Inger Helene Stemshaug

Kurator / Curator

Peder Valle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Avdeling eldre og moderne kunst / Old Masters and Modern Art Dept.

Mai Britt Guleng

Kurator / Curator

Anna Carin Hedberg

Kurator formidling / Curator Education

Hilde Herming

Prosjektrådgiver / Project Advisor

Mariken Kramer

Kurator formidling / Curator Education

Elsebet Kjerschow

Prosjektleder / Project Manager

Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling / Senior Curator Education

Rikke Lundgreen

Prosjektleder / Project Manager

Trine Nordkvelle

Prosjektmedarbeider / Project Assistant & Kurator formidling / Curator Education

Nils Ohlsen

Avdelingsdirektør eldre og moderne kunst / Director of Old Masters and Modern Arts

Cynthia Osiecki

Kurator / Curator

Lin Stafne-Pfisterer

Kurator formidling / Curator Education

Møyfrid Tveit

Kurator / Curator

Øystein Ustvedt

Kurator / Curator

Wenche Volle

Seniorkurator / Senior Curator

Vibeke Waallann Hansen

Kurator / Curator

Avdeling kommunikasjon / Communications Dept.

Eirik Kydland

Kommunikasjonsdirektør / Director of Communications

Luke Jenkinson

Sponsorsjef / Sponsor Manager

Tone Vesti Wilse

Spesialrådgiver / Special Advisor

Beate Høvik

Markedskonsulent / Marketing Officer

Seksjon informasjon / Information Department

Beate Marie Bang

Rådgiver, trykte publikasjoner / Advisor, printed publications

Marianne Røysum Kleven

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Ellisiv Brattfjord

Nettredaktør / Web Editor

Matias Helgheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Dag Hensten

Senior rådgiver / Senior Advisor

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Elise Lund

Pressesjef / Press Manager

Beate Orten

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Jøran Pecher

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Marianne Yvenes

Redaktør / Publications Editor

Seksjon marked / Market Department

Charlotte Bull

Markeds- og eventkonsulent / Marketing and Events Officer

Katinka Goldberg

Butikkmedarbeider (permisjon) / Shop Assistant (on leave)

Cathrine Grønnerød

Butikkansvarlig / Shop Manager

Kristin Høst Grønvold

Markedskonsulent / Butikkansvarlig / Marketing Officer / Shop Manager

Elin Mack

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Gerd Mangelrød

Markedskonsulent / Marketing Officer

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Ingrid Nygaard

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator & Produktutvikler / Shop Development Officer

Unni Olsen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Tor Henning Pedersen

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Seksjon bibliotek, arkiv og forskning / Library, Archive and Research Department

Matteo Antoniazzi

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Hildegunn Gullåsen

Spesialbibliotekar (eldre kunst) / Special Librarian (Old Masters)

Ellen Karine Harstad

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Kaja Maria Hjort

Arkivar (dokumentasjonsarkiv) / Archivist (Documentation Archive)

Birgit Jordan

Spesialbibliotekar (design og kunsthåndverk) / Special Librarian (Design and Decorative Arts)

Anita Kongssund

Kurator (dokumentasjonsarkiv) / Curator (Documentation Archive)

Solveig Marie Tønseth

Spesialbibliotekar (samtidskunst) / Special Librarian (Contemporary Art)

Synne Vedvik Jørgensen

Bibliotekar / Librarian

Turid Aakhus

Seksjonsleder bibliotek, arkiv og forskning / Library, Archive and Research Manager

Avdeling landsdekkende program / Touring Exhibitions Dept.

Per Odd Bakke

Avdelingsdirektør landsdekkende program / Director of Touring Exhibitions

Anne Christiansen Qvale

Spesialrådgiver / Special Advisor

Boel Christensen-Scheel

Formidlingsrådgiver / Education Advisor

Nina Denney Ness

Kurator formidling / Curator Education

Jeanette Eek Jensen

Kurator formidling / Curator Education

Christin Fonn Tømte

Formidlingskoordinator (permisjon) / Coordinator Education (on leave)

Helga Gravermoen

Kurator formidling / Curator Education

Ragna Jacobsen

Senior utstillingsdesigner / Senior Exhibition Designer

Asle Olsen

Prosjektleder / Project Manager

Susanne Øyen Roald

Formidlingskoordinator / Coordinator Education

Yngvill Sjöösten

Prosjektleder / Project Manager

Petter Stewart-Baggerud

Senior grafisk designer / Senior Graphic Designer

Nicholas Sullivan Hellsegg

AV-designer / Audio Visual Designer

Caroline Søgaard

Turnéutstillingskoordinator / Touring Exhibitions Coordinator & konservator / Conservator

Ann Kristin Sørli

Kurator formidling / Curator Education

Avdeling samlingsforvaltning / Collection Management Dept.

Francoise Hanssen-Bauer

Avdelingsdirektør samlingsforvaltning / Director of Collection Management

Yvonne M. Brenden Hansen

Konsulent / Consultant

Ida Bronken

Prosjektleder samlingsutstillingen / Project Manager Collection Exhibition

Jon Geir Placht

Teknisk rådgiver brukerutstyrs- og byggeprosjekt Vestbanen / Technical Advisor Vestbanen

Eilif Salemonsen

Rådgiver Samlingsutstillingen / Adviser Permanent Collection Exhibition

Seksjon digital samlingsforvaltning / Digital Collection Management Department

Magnus Bognerud

Fagkonsulent digital samlingsforvaltning / Consultant Digital Collection

Gro Benedikte Pedersen

Fagkoordinator digital samlingsforvaltning / Coordinator Digital Collection

Seksjon foto / Photo

Annar Bjørgli

Fotograf / Photographer

Børre Høstland

Fotograf / Photographer

Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / Photo Archivist

Frode Larsen

Fotograf / Photographer

Morten Thorkildsen

Seksjonsleder foto / Photo Manager

Thea Tønnessen

Kundebehandler / fotoarkivar / Client Officer / Photo Archivist

Seksjon konservering / Conservation Department

Ingvild Aunan

Konservator / Conservator

Peder Brestrup

Monteringsmedarbeider / Exhibition Assistant

Jina Chang

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Vilde Dalåsen

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Mari Sørgulen Evensen

Konservator (gjenstand) / Conservator (object)

Thierry Ford

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Siv Gran

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Kari Greve

Seksjonsleder konservering / Conservation Manager

Kathrin Guthmann

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Laura Homer

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Christina Iversen

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Mirjam Liu

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Monica Løvald

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Christine Løvdal

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Marie Kleivane

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Ingeborg Korvald

Konservator (gjenstand) / Conservator (object)

Katharina Kruck

Konservator (skulptur) / Conservator (sculpture)

Annika Maier

Hospitant (malerikonservering) / Hospitant (painting conservation)

Maren Midtdal

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Angela Musil-Jantjes

Konservator (tekstil) / Conservator (textile)

Sissel Myhrvold

Konservator (tekstil) / Conservator (textile)

Mariann Nestegard Vivelid

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Børre Nilsen

Koordinator konservering / Conservation Officer

Benedicte Nilssen

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Alexandra Pogost

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Ellen Sagen

Konservator (gjenstand) / Conservator (objects)

Hanne Skagmo

Konservator (objekt) / Conservator (objects)

Thomas R. Smestad

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Tina Grette Poulsson

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Anja Sandtrø

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Satiness Eisele

Konservator (maleri) (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Kari Skytt Andersen

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Merle Strätling

Konservator (møbel) / Conservator (furniture)

Simone Tosca

Konserveringstekniker / Conservation Technician

Melany Ho Shun Wan

Konservator (skulptur, bevaringsprosj.) / Conservator (sculpture, conservation project)

Seksjon magasin og logistikk / Storage and Logistics Department

Olaug Andreassen

Registrar / Registrar

Ann-Kristin Bjørnvold

Registrar (nyervervelser og langtidsinnlån) / Registrar (new acquisitions and long-term incoming loans)

Robin Coulthard

Magasintekniker / Art Handler

Marius Fevang

Magasintekniker / Art Handler

Astrid Elisabeth Gunby

Registrar (langtidsutlån) / Registrar (long-term outgoing loans)

Stine Hoel

Registrar (utlån og langtidsutlån) / Registrar (short and long-term outgoing loans)

Lise Iversen Benton

Registrar og magasintekniker / Registrar and Art Handler

Eivind Johansen

Spesialrådgiver / Special Advisor

Asli Kural Dahl

Seksjonsleder magasin og logistikk / Storage and Logistics Manager

Kachun Lay

Magasintekniker / Art Handler

Siri Lindberg

Registrar (utlån og langtidsutlån) / Registrar (short and long-term outgoing loans)

Frank Messel

Registrar (innlån og langtidsinnlån) / Registrar (short and long-term incoming loans)

Liva Mork

Registrar / Registrar

Martin Raddum

Magasinforvalter (permisjon) / Storage Supervisor (on leave)

Marie Benjaminsen Sheehan

Magasintekniker / Art Handler

Rebecca Onstad

Magasintekniker / Art Handler

Einar Bache Nilsen

Magasintekniker / Art Handler

Kjersti Bergum

Registrar (vikar) / Registrar

Peter Sivesind

Magasintekniker / Art Handler

Vibeke E. Marstrand Sorø

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Rolf Yngve Uggen

Magasintekniker / Art Handler

Seksjon utstillingsteknikk / Exhibition Technique Department

Rune Andreassen

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Anders Engnæs

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Matthew Simon Games

Seksjonsleder utstillingsteknikk / Exhibition Technician Manager

Christopher Gjerde

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Reinhard Hvidsten

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Klaus Kottmann

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Magnus Mikaelsen

Utstillingstekniker (lys) / Exhibition Technician (light)

Geir Korsmo

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Avdeling samtidskunst / Contemporary Art Dept.

Hilde Areng Skaara

Kurator formidling / Curator Education

Benedikte Elisabeth Lita Ellingsen

Prosjektleder / Project Manager

Line Engen

Kurator formidling (permisjon) / Curator Education (on leave)

Camilla Frøland Sramek

Kurator formidling (perm.) / Curator Education (on leave)

Randi Ellinor Victoria Godø

Kurator / Curator

Eva Klerck Gange

Kurator / Curator

Guri Guri Henriksen

Kurator formidling / Curator Education

Stina Högkvist

Kurator / Curator

Ingvild Krogvig

Kurator / Curator

Andrea Kroksnes

Seniorkurator / Senior Curator

Sabrina van der Ley

Avdelingsdirektør samtidskunst / Director of Contemporary Art

Anita Rebolledo

Kurator formidling / Curator Education

Marthe Tveitan

Prosjektleder / Project Manager

Tamarin Varner

Praktikant / Trainee