Ansatte / Staff

AlleDirektørens_kontor_og_staberAdministrasjonÅpning_2021Forretning_og_markedSamlingFormidling_og_publikumSamlingsforvaltning

Direktørens kontor og staber

Karin Hindsbo

Direktør / Director

Mimi Cecilie Rode Wiik

Rådgiver / Executive Assistant

Nina Frang Høyum

Programmeringsansvarlig

Karette Marie Wang Sandbu

Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

Anne-Birte Rasmussen Snilsberg

Sponsor- og partnerskapsansvarlig

Kommunikasjonsstab

Eirik Kydland

Kommunikasjonsdirektør

Marit Andersen

Kommunikasjonsrådgiver internkommunikasjon / Communications Advisor

Rannveig Falkenberg-Arell

Kommunikasjonsrådgiver Åpning 2020 / Communications Advisor

Simen Joachim Helsvig

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Elise Lund

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Hanne Marie Willoch

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Avdeling administrasjon / Administration Dept.

Rune Bjerkås

Administrasjonsdirektør

Ole Henrik Brinchmann-Hansen

Seniorrådgiver adm/anskaffelser

Junjie Cao

IT-ansvarlig

Hanne Elsrud

IT-rådgiver / Information Officer

Christian Elvsaas

IT-rådgiver / Information Advisor

Seksjon personal

Olav Skrøver Aaraas

Seksjonsleder

Kim André Bjørseth

Arkivmedarbeider

Bjørg Borgersen

Spesialrådgiver / Kurator formidling

May Ona Isaksen Dilba

Resepsjonsmedarbeider / koordinator

Trine Ellingsen

Lønn og personalrådgiver / Salary and Human Resources Advisor

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Miriam Nordgård

HR-rådgiver / Human Resources Adviser

Heidi Irene Olsen

Administrasjonsarbeider / Koordinator

Jeanette Svendsen

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Miyoung Kim Won Wold

Saksarkivansvarlig / Administrative Archive Manager

Seksjon sikkerhet og drift / Security and Building Services Department

Stein Jøtul Simensen

Seksjonsleder

Per-Ivar Aas

Driftstekniker / Building Technician

Pia Berggård

Vaktsentraloperatør

Olav Brennemo

Vaktsentraloperatør

Helene Christensen

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

David Rudolf Cordner

Vaktsentraloperatør

Karin Bjørgo Fagersand

Sikkerhetsrådgiver

Roger Halvorsen

Vaktsentraloperatør

Julie Jarre

Driftstekniker / Building Technician

Erik Jensen

Teamansvarlig

Truls Morten Jensen

Vaktsentraloperatør

Lars Inge Johansen

Driftstekniker / Building Technician

Espen Lunde

Vaktsentraloperatør

Vidar Mathiesen

Vaktsentraloperatør

Kathleen Alana Morley

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Henrik Nelson

Vaktsentraloperatør

Mona Skjeggerud

Vaktsentraloperatør

Jon Skurdal-Blomberg

Vaktsentraloperatør

Einar Stangeland

Sikkerhetsrådgiver / Security Adviser

Oddbjørn Teigen

Vaktsentraloperatør

Geir Thrygg

Vaktsentraloperatør

Pål Tokerud

Sikkerhetsrådgiver

Anders Wasmuth

Vaktsentraloperatør

Magnus Wessel

Vaktsentraloperatør

Seksjon økonomi

Linda Strøm

Seksjonsleder

Rannveig Fornes Braanaas

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi

Rådgiver administrasjon, økonomi og HR

Hilde Sakshaug

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Marius Stornes

Controller

May-Britt Wang

Lønns- og regnskapskonsulent / Salary and Finance Officer

Avdeling åpning 2021

Jon Geir Placht

Avdelingsdirektør

Ida Strøm-Larsen

Assisterende avdelingsdirektør

Ingrid Eitrem

Praktikant

Bjørn Forwald

Teknisk sjef / Technical Manager

Christine Haaning

Prosjektmedarbeider

Peter Sivesind

Plassjef / Site Manager

Kjetil Taaje

Plassjef / Site Manager

Alex Willett

Assisterende prosjektleder / Assisting Project Manager

Avdeling forretning og marked

Charlotte Bull

Rådgiver marked

Isabella Løsch Enebro

Rådgiver marked

Beate Høvik

Rådgiver marked

Jøran Pecher

Rådgiver marked

Tone Vesti Wilse

Spesialrådgiver / Special Advisor

Seksjon forretningsdrift

Charlotte Bull

Rådgiver forretningsdrift

Katinka Goldberg

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Cathrine Grønnerød

Butikkansvarlig / Shop Manager

Birte Juvsett

Rådgiver forretningsdrift

Elin Mack

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Ingrid Nygaard

Rådgiver forretningsdrift / produktutvikler

Tor Henning Pedersen

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Avdeling samling

Stina Högkvist

Avdelingsdirektør

Janne Helene Arnesen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Martin Braathen

Kurator / Curator

Knut Astrup Bull

Seniorkurator / Senior Curator

Thomas Flor

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Eva Klerck Gange

Kurator / Curator

Randi Ellinor Victoria Godø

Kurator samling og utstilling / Curator

Mai Britt Guleng

Kurator samling og utstilling / Curator

Geir Haraldseth

Kurator / Curator

Denise Hagströmer

Seniorkurator / Senior Curator

Widar Halén

Seniorforsker

Vibeke Waallann Hansen

Kurator samling og utstilling / Curator

Therese Husby

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Ingvild Krogvig

Kurator samling og utstilling / Curator

Andrea Kroksnes

Seniorkurator / Senior Curator

Karun Nordgård

Kurator / Curator

Trine Nordkvelle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Cynthia Osiecki

Kurator / Curator

Kristine Jærn Pilgaard

Kurator / Curator

Eilif Salemonsen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Birgitte Sauge

Seniorkurator / Senior Curator

Anne Sommerin Simonnæs

Kurator / Curator

Talette Rørvik Simonsen

Seniorkurator / Senior Curator

Bente Aass Solbakken

Seniorkurator samling og utstilling / Senior Curator

Inger Helene Stemshaug

Kurator / Curator

Møyfrid Tveit

Kurator samling og utstilling / Curator

Øystein Ustvedt

Kurator / Curator

Peder Valle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Wenche Volle

Seniorkurator / Senior Curator

Seksjon bibliotek og arkiv

Turid Aakhus

Seksjonsleder

Matteo Antoniazzi

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Hildegunn Gullåsen

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Ellen Karine Harstad

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Birgit Jordan

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Synne Vedvik Jørgensen

Prosjektmedarbeider

Anita Kongssund

Forskningsarkivar

Solveig Marie Tønseth

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Seksjon prosjektledelse

Yngvill Sjöösten

Seksjonsleder

Mari Aarre

Prosjektleder / Project Manager

Benedikte Elisabeth Lita Ellingsen

Prosjektleder / Project Manager

Cathrine Sæthre Furuholmen

Prosjektleder / Project Manager

Amalie Nordberg Juel

Prosjektleder / Project Manager

Elsebet Kjerschow

Prosjektleder / Project Manager

Espen Kregnes

Prosjektleder / Project Manager

Rikke Lundgreen

Prosjektleder / Project Manager

Marianne Moe

Prosjektleder / Project Manager

Vibeke Lunel Ohrberg

Prosjektkoordinator

Marthe Tveitan

Prosjektleder (permisjon) / Project Manager (on leave)

Esmeralda De Zilva

Koordinator

Avdeling formidling og publikum

Kirsten Thorseth Poppe

Avdelingsdirektør

Per Odd Bakke

Spesialrådgiver / Special Advisor

Beate Marie Bang

Publikasjonsrådgiver

Lisa Andrine Bernhoft-Sjødin

Kurator formidling / Curator Education

Gudrun Eidsvik

Kurator formidling / Curator Education

Line Engen

Kurator formidling / Curator Education

Ellen Marie Fodstad

Kurator formidling / Curator Education

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Helga Gravermoen

Kurator formidling / Curator Education

Ingvild Åse Hammervoll

Kurator formidling / Curator Education

Anna Carin Hedberg

Kurator formidling / Curator Education

Guri Guri Henriksen

Kurator formidling / Curator Education

Jeanette Eek Jensen

Kurator formidling / Curator Education

Mariken Kramer

Kurator formidling / Curator Education

Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling / Senior Curator Education

Cathrine Lorange

Kurator formidling / Curator Education

Nina Denney Ness

Kurator formidling / Curator Education

Unni Olsen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Karianne Ommundsen

Kurator formidling / Curator Education

Maria B. Petersen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Anne Christiansen Qvale

Spesialrådgiver / Special Advisor

Anita Rebolledo

Kurator formidling / Curator Education

Hilde Areng Skaara

Kurator formidling (permisjon) / Curator Education (on leave)

Brynhild Slaatto

Kurator formidling / Curator Education

Eli Solsrud

Kurator formidling / Curator Education

Camilla Frøland Sramek

Kurator formidling / Curator Education

Lin Stafne-Pfisterer

Kurator formidling / Curator Education

Ann Kristin Sørli

Kurator formidling / Curator Education

Christin Fonn Tømte

Kurator formidling / Curator Education

Marianne Yvenes

Redaktør kunstfaglige publikasjoner / Publications Editor

Seksjon publikumsopplevelse

Jenny Bull Tuhus

Seksjonsleder

Ellisiv Brattfjord

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Derek Foott

Kommunikasjonsrådgiver Multimedaguide / Communications Advisor

Matias Helgheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Nicholas Sullivan Hellsegg

AV-designer / Audio Visual Designer

Dag Hensten

Seniorrådgiver / Senior Advisor

Ragna Jacobsen

Senior utstillingsdesigner / Senior Exhibition Designer

Marianne Røysum Kleven

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Gerd Mangelrød

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Tord Ørnelund Nilsen

Digital rådgiver / Digital Advisor

Beate Orten

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Reidun Solheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Petter Stewart-Baggerud

Senior grafisk designer / Senior Graphic Designer

Thea Tønnessen

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Avdeling samlingsforvaltning / Collection Management Dept.

Rolf Yngve Uggen

Avdelingsdirektør

Magnus Bognerud

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Paola Burigana Graff

Fagkonsulent digital samlingsforvaltning

Yvonne M. Brenden Hansen

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Gro Benedikte Pedersen

Fagkoordinator digital samlingsforvaltning / Coordinator Digital Collection

Seksjon foto / Photo

Morten Thorkildsen

Seksjonsleder / Photo Manager

Annar Bjørgli

Fotograf / Photographer

Børre Høstland

Fotograf / Photographer

Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / digital bildebehandler

Frode Larsen

Fotograf / Photographer

Seksjon konservering / Conservation Department

Kari Greve

Seksjonsleder / Conservation Manager

Kari Skytt Andersen

Konservator - nye kunstformer / Conservator

Ingvild Aunan

Konservator - møbelkonservator / Conservator

Peder Brestrup

Monteringsmedarbeider / Exhibition Assistant

Ida Bronken

Malerikonservator / Conservator (painting)

Jina Chang

Konservator - nye kunstformer/ Conservator

Vilde Dalåsen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Eva Düllo

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Satiness Eisele

Konservator – malerikonservator / Conservator

Mari Sørgulen Evensen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Thierry Ford

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Siv Gran

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Kathrin Guthmann

Konservator - papirkonservator (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Laura Homer

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Christina Iversen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Marie Kleivane

Konservator - papirkonservator (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Ingeborg Korvald

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Katharina Kruck

Konservator - skulpturkonservator / Conservator (sculpture)

Mirjam Liu

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Annika Maier

Konservator - malerikonservator (hospitant) / Painting conservation (hospitant)

Maren Midtdal

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Børre Nilsen

Koordinator konservering / Conservation Officer

Benedicte Nilssen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Alexandra Pogost

Papirkonservator / Paper conservator

Tina Grette Poulsson

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Ellen Sagen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Anja Sandtrø

Konservator - nye kunstformer / Conservator

Merle Strätling

Konservator - møbelkonservator / Conservator (furniture)

Lise Sæter

Konservator - malerikonservator / Conservator

Simone Tosca

Konserveringstekniker / Conservation Technician

Salme Vanhanen

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Hannah Vickers

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Mariann Nestegard Vivelid

Tekstilkonservator / Conservator

Kristin Våge

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Ho Shun Wan

Konservator - skulpturkonservator (permisjon) / Conservator (sculpture) (on leave)

Seksjon magasin og logistikk / Storage and Logistics Department

Asli Kural Dahl

Seksjonsleder / Storage and Logistics Manager

Olaug Røsvik Andreassen

Registrar langtidsutlån / Long-term Outgoing Loans

Lise Iversen Benton

Registrar og magasintekniker / Registrar and Art Handler

Kjersti Bergum

Registrar flytteprosjekt

Ann-Kristin Bjørnvold

Registrar innkjøp / New Acquisitions

Robin Coulthard

Magasinforvalter flytteprosjekt / Storage Supervisor

Magnus Dahlslett

Magasinforvalter

Herman Steen Eriksen

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Marius Fevang

Magasintekniker / Art Handler

Helle Berntsen Haug

Registrar innkjøp / New Acquisitions

Stine Hoel

Registrar utlån / Outgoing Loans

Eivind Sigurd Johansen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Eirin Øgård Kinn

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Mathew Lacosse

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Siri Lindberg

Registrar utlån / Outgoing Loans

Frank Messel

Registrar innlån / Incoming Loans

Liva Mork

Registrar flytteprosjekt (permisjon / on leave)

Einar Bache Nilsen

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Rebecca Onstad

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Enrique Eduardo Roura Perez

Magasintekniker / Art Handler

Martin Raddum

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Marie Benjaminsen Sheehan

Magasinforvalter flytteprosjekt / Storage Supervisor

Lars-Erik Svensson

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Seksjon utstillingsteknikk / Exhibition Technique Department

Matthew Simon Games

Seksjonsleder / Exhibition Technician Manager

Rune Andreassen

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Anders Engnæs

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Christopher Gjerde

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Reinhard Hvidsten

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Geir Korsmo

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Klaus Kottmann

Utstillingstekniker AV / Exhibition Technician

Magnus Mikaelsen

Utstillingstekniker (lys) / Exhibition Technician (light)

Markus Stabel

Utstillingstekniker / Exhibition Technician