Utgivelser Nasjonalgalleriet 1842 – 2003

1842
Fortegnelse over de National-Museet tilhørende Kunstværker
1845
Fortegnelse over de National-Museet tilhørende Kunstværker
1856
Fortegnelse over de National-Musæet tilhørende Malerier
1862
Fortegnelse over de National-Musæet tilhørende Malerier og Billedhugger-Arbeider
1871
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Malerier og Billedhugger-Arbeider
1874
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker
1877
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker
Fortegnelse over Kobberstik, Raderinger og Formsnit: Udstillede i Kobberstik og Haandtegnings-Samlingen i Christiania tilligemed en kort Fremstilling af Kobberstikkunstens Historie
1879
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker
1881
Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk Beskrivelse (2. Opl. ed.)
1882
Fortegnelse over de National-Galleriet tilhørende Kunstværker, rev. udg.
Nationalgaleriets samling af malerier og billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk beskrivelse
Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk Beskrivelse
1885
Statuter for Nationalgaleriet : I Henhold Til Kgl. Resolution Af 30te August 1884 Approberede Af Regjeringens Departement for Kirke- Og Undervisningsvæsenet under 13de November S.A. Kristiania, 1885.
A descriptive catalogue of the pictures and sculptures in the Norwegian National Gallery: With biographical notices of the painters and sculptors

1887
Det norske Nationalgaleri: Dets tilblivelse og udvikling, i anledning af dets 50-aarige tilværelse
Nationalgaleriets samling af malerier og billedhuggerarbejder: En historisk-kritisk beskrivelse, 2. udg.
1893
Katalog over kunstværker indlemmede i Nationalgaleriet efter hovedkatalogens ugivelse i 1886 [denne er digitalisert sammen med 1887-utg.]
1894
Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbeider: En historisk-kritisk Beskrivelse
1900
Skulpturmuseets Samling af Afstøbninger og originale Billedhuggerarbeider: En historisk-kritisk Beskrivelse, 4. oppl.
1907
Katalog over Afstøbningssamlingen
Statens kunstmuseum : Katalog over nyere maleres og billedhuggeres værker 1800-1907
1912
Norsk malerkunst i Nationalgalleriet: Halvhundrede gjengivelser av norske maleres arbeider
Moderne mestere i fransk malerkunst: 164 fotografier fra Druet, Paris, utstillet i Kunstmuseet
1913
Avstøpningsamlingen II: Billeghuggerkunst fra middelalder og renessansen
1914
Fransk kunst: Maleri - skulptur - grafikk fra det XIX aarhundrede
1919
Camille Corot i Nationalgalleriets kvadratsal
1920
Edgar Degas: 1834- 1917. [utstilling av malerier og tegninger av Edgar Degas i Nationalgalleriets kvadratsal, 25 februar - 15 mars 1920]
1921
August Renoir: 1841-1919: [utstilling av hans arbeider i skandinavisk eie samt utlaan fra franske samlere i Nationalgalleriets kvadratsal, 12.februar - 6.mars 1921]
1922
Edouard Manet: 1832- 1883: [utstilling av hans arbejder i skandinavisk eie i Nationalgalleriet 30. mars - 18. april 1922]
1923
Gustave Courbet, Honoré Daumier, Contsantin Guys: [Utstilling i Stockholm, København og Oslo, Nasjonalgalleriet]
1924
Henri Matisse: Utstilling af hans arbejder i Nationalgalleriet november 1924. (Vol. 6, Foreningen fransk kunst, 6. utstilling)
Korte træk av Nasjonalgalleriets og dets bygnings historie 1837-1924
1926
Paul Gauguin: Hans billeder i skandinavisk eie utstillet i Nasjonalgalleriet, mars 1926
1927
Antikksamlingen
Katalog over kobberstukne portretter utstillet i Nasjonalgalleriet høsten 1927
Edvard Munch
1928
Fransk malerkunst fra David Courbet
1929
Finsk nutidskunst
1931
Dahl: Med 12 billeder (Veileder 1)
Erik Werenskiold: Med 11 billeder (Veileder 2)
C. Krogh: Med 12 billeder (Veileder 3)
1932
E. Munch (maleren): Med 12 billeder (Veileder 4)
Edv. Munch (grafikk): Med 11 billeder (Veileder 5)
Gammel-russisk malerkunst i Nasjonalgalleriet : Katalog 1932
1933
Norsk malerkunst i Nasjonalgalleriet
1936
Vandreutstilling VI
1937
J.C.Dahl's verk: Minneutstilling Nasjonalgalleriet 100 år (i samarb. med Kunstnernes Hus)
Vandreutstilling VII
Nasjonalgalleriet gjennem hundre år
Norsk og fremmed skulptur i Nasjonalgalleriet
1938
Th. Kittelsen: Tegninger og akvareller
Sort og hvitt: Norske Grafikeres og Tegneforbundets utstilling
1940
Den retrospektive utstilling av skulptur og maleri, Utstillingsplanen av 1940
1942
Kunst og ukunst i Nasjonalgalleriet
Bernt Grönvolds tegninger
Hans Johan Fredrik Berg: Akvareller
Hirdkunst: Kulturutstilling
1943
Reproduksjoner av Dürers kobberstikk
Håndtegninger av Hans Holbein d.y. i reproduksjon
1944
Håndtegninger av fire italienske renessansemalere
Adolf Menzels illustrasjoner til "Fredrik den stores verker"
Håndtegninger av Michelangelo Buonarotti i reproduksjon
Håndtegninger av Leonardo da Vinci i reproduksjon
1945
Nederland, Holland, Flandern i det 16. og 17. århundre
1946
Edvard Munchs tresnitt: Av kunstnerens gave til Oslo by
Grafikk: Nordisk Kunstforbunds utstilling
1947
Amerika i bilder: Nutidsgrafikk fra U.S.A.
Oslo sett med malerøyne (skole- og barnetegninger)
J.F Willumsen: Maleri, skulptur, tegninger og grafikk. Utvalg av kunstnerens samling av egne verker
1948
Ebbe Sadolins tegninger
Olav Mosebekk: Tegninger
Edgar Degas 1834- 1917: Skulpturer
1949
Nyere fransk skulptur
1950
Carl Fredrik Hill: 1849- 1911
Katalog over norsk malerkunst: Med 135 illustrasjoner
1951
Meksikansk grafikk [folder]
1952
Katalog over skulptur og kunstindustri: Med 78 illustrasjoner
Kunstskatter fra Wien
Pieter Bruegel d.e.: Grafiske blad
1953
Marino Marini: Skulpturer (i samarb. med Svensk-franska Konstgalleriet og Kunstnernes Hus)
1954
Alex. Schultz: akvareller og tegninger [folder]
Harriet Backer: 1845-1932
Kai Fjell i svart og hvitt [folder]
1955
Gamle mestere: Malerier fra Alte Pinakothek München og Wallraf-Richartz-Museum Köln
A guide to the collections: With plans and 103 illustrations
Kunstnere tilknyttet Atelier 17
Tresnitt av Harald Kihle
1956
Adolph Tidemand: 41 reproduksjoner
Edvard Munch: 45 reproduksjoner
1957
J.C. Dahl: 49 reproduksjoner
Jacques Villon: Grafiske arbeider
Malerier og tegninger av Johan Christian Dahl
Johan Christian Dahl: Tegninger og akvareller (i samarb. med Bergen billedgalleri)
1958
Christian Krohg: 49 reproduksjoner
1959
Ragnvald Blix: Minneutstilling
Fra Rembrandt til Vermeer
Franske malere: 56 reproduksjoner
1960
Katalog over norsk malerkunst: Tilvekst 1950 - 1. januar – 1960
1961
Polsk maleri
A guide to the collections: With plans and 107 illustrations, 2.rev.utg.
1962
Grafikk fra Atelier 17, Paris
Olaf Gulbransson: Tegninger og malerier
Rolf Stenersens samling
1963
Rolf Nesch- grafikk
Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet (Dreyer) 
Norwegian drawings in Nasjonalgalleriet (Dreyer)
1964
Jubileumsutstilling: 1814-1964
Norske malere: 60 reproduksjoner
1965
Pedja Milosavljevic
Belgisk maleri de siste 150 år
Führer durch die Sammlungen: Mit Grundplänen und 123 Abbildungen
A guide to the collections: With plans and 123 illustrations, 3. rev. utg.
1966
Yngre norske grafikere [folder]
1967
Albrecht Dürer. Grafiske arbeider
Erling Enger: Akvareller
Ludvig Eikaas: Portretter
Nasjonalgalleriets venner: Kunst i femti år
Nasjonalgalleriets Venner 1917-1967: Kunstverk innkjøpt av Nasjonalgalleriets Venner
1968
Alf Rolfsen: Tegninger
Edvard Munch: 53 reproduksjoner, 2. utg.
Giorgio Morandi (1890-1964: Raderinger [folder]
Katalog over norsk malerkunst: Med 158 illustrasjoner
1969
[Gösta Hammarlund]: Tegninger
Leonard Baskin (i samarb. med Nationalmuseum og Göteborg konstmuseum)
Erling Enger i Nasjonalgalleriet
Norske grafikere under 40 = Norwegian printmakers under 40
Statens Kunstakademi 60 år
1970
Arnold Haukeland: Byster
Fra syn til drøm: Bilder fra Rolf Stenersens samling
Edvard Munch: Charlotte og Christian Mustads gave, 17 reproduksjoner
A guide to the collections: With 147 illustrations, 4. rev. utg.
Arne Ekeland: Tegninger
Per Hurum: Skulpturer og tegninger
1971
Hugo Lous Mohr: Tegninger
Katalog over skulptur: Tilvekst 1952-1971
Nikolai Astrup 1880-1928: Fargegrafikk
1972
Norsk grafikk til 1970
Håkon Bleken: Fragmenter av en kjærlighet
Rolf Nesch
Tre kunstnerskjebner: Lars Hertervig, Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson
1973
J.C. Dahl og Danmark
Katalog over utenlandsk malerkunst: Med 153 illustrasjoner
Rolf Rude: Grafikk
1974
Nasjonalgalleriet viser norsk malerkunst fra 1800-årene (i samarb. med Riksgalleriet)
Frantz Widerberg: Tresnitt og litografier [folder]
Hans Michelsen: Tegninger og skulptur
Nathionaltheateret i strek gjennom 75 år
1975
Düsseldorf og Norden (i samarb. med Bergen billdegalleri)
Solens rike: Aknaton, Nefertiti, Tut-ank-Amon
Thorbjørn Egner som tegner- og barnebokillustratør, grafiker og scenograf
1976
Ludvig Karsten
Nederlandske tegninger fra 1600-årene i Nasjonalgalleriet
Carl Larsson (1853-1919): Barnet, familien, hjemmet og huset. Akvareller, tegninger, grafikk
Bronzetto: Italiensk skulpturudstilling (i samarb. med Galleri Asbøk, København)
1977
A guide to the collections: With 64 illustrations, 5. rev. utg.
Kinesisk kunst gjennom 3000 år
100 mesterverk: Europeisk grafikk
Mellom Eufrat og Tigris: Mespotamisk kunst gjennom 10000 år
Håkon Stenstadvold: Akvareller [folder]
1978
Norsk malerkunst 1900-1940: Riksgalleriet presenterer fra Nasjonalgalleriets samlinger (i samarb. med Riksgalleriet)
Ridley Borchgrevink
Sigurd Winge
Tysk ekspresjonistisk grafikk fra en norsk privatsamling
The Armand Hammer Collection: From Rembrandt to Picasso
1979
Willem de Kooning: Nyere verker
Chrix Dahl: Grafikk
Erik Werenskiold : en utstilling av raderinger
Frans Masereel
Katalog over norsk malerkunst: Tilvekst 1968-1978
Radérklassen 80 år: 1899-1979
Thomas Bewick
1980
Pascin: Maleri, grafikk, tegninger
Thomas George: Norge-serien 1966-1979
Victor Pasmore: Grafikk 1974-1979
Dahls Dresden
Hundert Jahre norwegische Malerei: Dargestellt anhand von Meisterwerken der Nationalgalerie Oslo
One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected masterpieces in the National Gallery
Finsk malerkunst
1981
Honoré Daumier 1808-1879: Samling av Armand Hammers Daumier, grunnlagt av Georg Longstreet
Kalevala-motiver: Fra R. W. Ekman til A. Gallen-Kallela (ca. 1850-1930)
Norske mesterverker i Nasjonalgalleriet
Paul René Gaugin
Skytisk gull: Skytisk-sibirsk kunst fra den Statlige Eremitage, Leningrad
Nasjonalgalleriet: Ved bygningens 100-års jubileum 11.desember 1981
Norsk malerkunst: Fra klassisisme til tidlig realisme
1982
Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård: Carl Johans samling av norsk kunst
Skatter fra Nigeria [folder]
1983
Mummitrollet: Tegninger og modeller av Tove Jansson
Trygve og Julie Ananda Sivertsens samling
1984
Kunstakademiets professorer gjennom 75 år
Lars Hertervigs skissebok I og II
Carl Kylberg: Malerier og tegninger
1985
1880-årene i nordisk maleri
Arent og Christian Christensen
1986
Arne Ekeland: Studier og skisser
Chrix Dahl: Tegninger til bøker
Fra Karlson på taket til Ronja røverdatter: Ilon Wiklands Astrid Lindgren-illustrasjoner
Per Palle Storm og hans elever
Trykk fra tegn i stein: Avgnidningstrykk fra helleristninger mellom Glomma og Götaelv
1987
Christian Krohg
Kjell Aukrust: Tegninger
Kulturminner i norsk kunst (i samarb. med Riksantikvaren)
Nasjonalgalleriet (The Norwegian National Gallery): Illustrated guide to the collections, 7.utg.
Nordiske stemninger: Nordisk maleri fra århundreskiftet
Olaf Schous gave til Nasjonalgalleriet
Rolf Nesch
Vi ser på grafikk (Huitfeldt)
1988
Guttorm Guttormsgaard: Grafikk
Johan Christian Dahl 1788-1857: Jubileumsutstilling
One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected works in Nasjonalgalleriet
Prins Eugen (1865- 1947)
Skole - kunst - museum: Integrerte opplegg til bruk i skolen og Nasjonalgalleriet
1989
Tidemand og Gude: Studiereisene i Norge 1843
Edvard Munch i Nasjonalgalleriet
1990
Charles Meryon: Raderinger, J.F. Kroepeliens samling
Thorvald Erichsen på Lillehammer (i samarb. med Lillehammer bys malerisamling)
Highlights in the National Gallery collections
Höhepunkte aus den Sammlungen der Nationalgalerie
Høydepunkter fra Nasjonalgalleriets samlinger
Oeuvres majeures des collections
Mathias Skeibrok
Thoralf Klouman
1991
Odd Brochmann: Tegninger
Tegnekunst: Forarbeid- ferdig kunstverk
1992
Fire danske klassikere: Nicolai Abildgaard, Jens Juel, Christoffer Wilhelm Eckersberg og Bertel Thorvaldsen
Jacques Callot: Grafikk
Norske malerier: Katalog
Pennti Kaskipuro: Grafikk
1993
Johan Tobias Sergel: Tegninger 
Johannes Flintoe (Fra våre samlinger)
Norske forfatterportretter (i samarb. med Gyldendal og Aschehoug)
Rolf Nesch og teatret
1994
Arne Bendik Sjur: Grafikk og tegning
Drøm og fantasi: Fransk symbolisme
Munch under overflaten: Teknisk undersøkelse av fire malerier av Edvard Munch
Rolf Lunde: Tegninger
Til felts mot forfall: Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste
Tradisjon og fornyelse: Norge rundt århundreskiftet
1995
Fra prospekt til visjon: Engelske akvareller fra Sandby til Turner
Et barn er født... [folder]
1996
A companion to the collections: Romanticism, realism and art at the turn of the century
Francisco Goya: Maleri, tegning, grafikk
Harriet Backer 1845-1932
Ledsager gjennom samlingene: Romantikken, realismen og kunsten ved århundreskiftet
1997
August Cappelen: Skoglandskap, tegninger og studier fra våre samlinger
Mesterverk fra Statens Museum for Kunst besøker Nasjonalgalleriet
Norsk skulptur: Katalog
Rolf Nesch: Sommer ved Oslofjorden: Grafikk, tegning og materialbilder
Romantikk og realisme
Synnøve Anker Aurdal: Forarbeider og billedvev
Tullinløkka - plass for museum! (i samarb. med Universitetet i Oslo og Statsbygg)
1998
Finn Graff: Portretter
Johs. Rian: "Kontraster mot sort"
Kåre Tveter: Akvareller
Nasjonalgalleriets første 25 år: 1837-1862
Norsk Forening for Grafisk Kunst: En 90-års markering
Edvard Munch i Nasjonalgalleriet
1999
Nyervervelser 1997-1998: Maleri og skulptur
Gamle mestertegninger fra Sophus Larpents samling
Halfdan Egedius: Minneutstilling
Italienske malerier i Nasjonalgalleriet
Sidsel Westbø: Grafikk
Venetianske mesterverker fra Palazzo Pitti i Firenze
2000
"En malerisk Rejse i Norge": Heinrich August Groschs norske prospekter
Malernes Jesus: Jesus-bildet de siste 500 år
Norsk signaturleksikon: Malere født før 1920
One hundred years of Norwegian painting: With illustrations from selected works in Nasjonalgalleriet, Oslo, 3. utg.
2001
Der stod seg et bryllup: Utstilling i anledning det kongelige bryllup [folder]
Griffen Georg: På oppdagelsesferd i Nasjonalgalleriet
Natur og myte: Romerske landskaper fra 1600- og 1700-årene. En utstilling fra Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini, Roma
Nyervervelser 1999-2000: Maleri- og skulpturavdelingen
2002
Albrecht Dürer: Tegninger fra Albertina, Wien, grafikk fra Nasjonalgalleriet, Oslo
Highlights: National Gallery Norway
Historiens avtrykk
Ryszard Warsinski: Grafikk og tegning
Svermeri og virkelighet: München i norsk maleri
2003
Bjørn Carlsen: Pasteller (Labyrinth press)
Der aander en tindrende sommerluft varmt over Hardangerfjords vande ... : [Tidemand & Gude]
Caravaggio i Nasjonalgalleriet