Seks millioner mer til samtidskunst

Nasjonalmuseets innkjøpsbudsjett for norsk samtidskunst styrkes med 2 millioner kroner årlig i tre år.

Nasjonalmuseet har den siste tiden satset på norske samtidskunstnere og -designere gjennom innkjøp av verk av Tonje Plur, Ann Iren Buan, Ragna Bley, Michael Olestad, Edda Gimnes og Anne Karine Thorbjørnsen. Med de nye øremerkede midlene fra Sparebankstiftelsen DNB kan dette arbeidet styrkes ytterligere.

Dokumentasjon av samtiden

Nasjonalmuseet gjør selv utvalget og kjøper inn verkene som innlemmes i samlingen. Prosjektet skal etter tre år evalueres og vurderes for forlengelse.

– Vi ønsker å få opp andelen ung samtidskunst på museets innkjøpslister. En viktig oppgave for Nasjonalmuseet må være å dokumentere og fange opp det som skjer her og nå, sier Nasjonalmuseets samlingsdirektør Stina Högkvist.

Offensiv prioritering

Også Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo peker på viktigheten av å prioritere nåtidens kunstnere:

– Nasjonalmuseet vil bygge opp en solid samling av ung norsk samtidskunst inn mot det nye Nasjonalmuseet som åpner i 2020, og det er fantastisk at Sparebankstiftelsen DNB vil være med på en offensiv prioritering av den unge, norske kunstscenen, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Støtte til dagens kunstmiljø

– Vi er glade for å kunne bidra til at samtidskunst av høy kvalitet blir tilgjengelig for et stort publikum i det nye Nasjonalmuseet. Samtidig er dette en anerkjennelse og støtte til dagens kunstmiljø, som vi håper blir godt mottatt, sier Anders Bjørnsen, som er leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

 

Nasjonalmuseets årlige innkjøpsbudsjett skal dekke museets samlede ansvarsområde: eldre og moderne billedkunst, samtidskunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.