NAMT.hms033.007_Grosch.jpg
Christian Heinrich Grosch og Troels Lund, Christiania Theater, 1836. Penn og akvarell på papir, 41 x 59 cm

Juryen

Styret i Groschselskapet avgjør hvem som skal tildeles medaljen.

Styremedlemmer som representerer institusjoner:

 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
 • Nina Berre, Nasjonalmuseet
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg

Medlemmer som er valgt av styret:

 • Hanna Geiran
 • Børre Skodvin
 • Dorte Mandrup
 • Geir Brendeland

Tidligere medlemmer:

 • Øyvind Christoffersen
 • Thomas Willoch
 • Siri Munthe
 • Kaare Norum 
 • Gunnar Stålsett
 • Anne Lise Seip
 • Ole Petter Ottersen
 • Ingebjørg Hage
 • Ulf Grønvold