Christian H. Grosch

Christian Heinrich Grosch (1801-1865) var en av de første akademiutdannede arkitekter med egen praksis i Norge.

Grosch var også inspektør for statens bygninger i hovedstaden og stadskonduktør (byplansjef) i Christiania. Han var meget produktiv og tegnet cirka 70 kirker rundt om i landet.

I den avgjørende fasen etter 1814 var Grosch den dominerende arkitekt i Norge, og han tegnet mange av de nye offentlige bygningene som måtte reises: Universitetsanlegget i Oslo, Børsen, Norges Bank (nå Nasjonalmuseet-Arkitektur), Observatoriet, Rikshospitalet, Brannvakten, tollbodene i Kristiansand og Stavanger og Valbergtårnet i Stavanger. Han satte sitt preg på den nye nasjonalstaten.