Groschmedalje med eske i bakgrunnen. Foto.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Groschmedaljen

Groschmedaljen gis til personer som på en vesentlig måte har fremmet kvaliteten på norsk arkitektur.

Arkitekturprisen kan gis for selv å ha formet byggverk av høy arkitektonisk verdi, eller for å ha økt forståelsen for de samme verdier gjennom restaurering eller annet arbeid.

Medaljen ble første gang utdelt i 2001 på tohundreårsdagen for arkitekt Christian Heinrich Grosch' fødsel.

Groschselskapet

Groschselskapets oppgave er å skape økt forståelse for de kvaliteter man finner i bygninger tegnet av arkitekt Grosch. Selskapet jobber for at disse byggverkene tas forsvarlig vare på. Foruten Grosch og hans verk har perioden han virket i særlig interesse for Selskapet.

Selskapet ønsker å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man finner i bygninger tegnet av Grosch ved å gi medaljer til personer som har gjort en vesentlig innsats på dette feltet. Utdelingen av Groschmedaljen er Selskapets sentrale oppgave.