Anton Christian Houens fonds diplom

Diplom fra A.C. Houens fond er en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk.

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904. Bildene ovenfor viser et utvalg av tidligere prisvinnere. 

Prisen blir tildelt arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». Et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at byggverket står ferdig.

Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte diplomet. Museet utnevner juryen i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Diplomet deles ut av Kulturdepartementet ved kulturministeren, etter innstilling fra Nasjonalmuseet.

Juryen for A.C. Houens fonds diplom valgt

11. desember inviterte Nasjonalmuseet – Arkitektur til et første møte for valg av jury og nominasjonsarbeid i forbindelse med tildelingen av A.C. Houens fonds diplom 2019.

Fagjuryen består av juryformann Alexandria Algaard (Sivilarkitekt MNAL), Nina Berre (Sivilarkitekt MNAL, PhD), Knut Longva (Sivilarkitekt MNAL) og Ole Gustavsen (Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo). De neste månedene skal juryen finne frem til norske arkitekturprosjekter av spesielt høy kvalitet som vil motta Houens fonds diplom i juni neste år. 

Utdelingen av Houens fonds diplom vil finne sted juni 2019.

 

Prisen deles ut i samarbeid med

Logo norsk