Ark resepsjon-2.jpg

Nasjonalmuseet – Arkitekturs historikk

Arkitekturmuseet ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975. Museet ble omgjort til en stiftelse i 1998. 1. juli 2003 ble Arkitekturmuseet en del av Nasjonalmuseet.

I mars 2005 flyttet museet ut av utstillingslokalene i Kongens gate 4. Nye lokaler for Nasjonalmuseet – Arkitektur åpnet for publikum i mars 2008 på Bankplassen 3.

I 2001 oversendte Arkitekturmuseet et forslag til Kulturdepartementet om at museet burde flytte til Bankplassen 3. Forslaget fikk stor støtte i media, og i april samme år gav regjeringen sin tilslutning. Jens Ulltveit-Moe lovet først 10 millioner kroner og økte siden sin donasjon til 37,5 millioner. Dette ble en utslagsgivende faktor. Det ble besluttet at Kulturdepartementet skulle betale for ombyggingen av den gamle bygningen, mens midlene fra Ulltveit-Moe gikk til å reise Fehns utstillingspaviljong.

Bygningens historie

Bankplassen 3 ble reist i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank (hovedkontoret lå i Trondheim). Det ble tegnet av Christian Heinrich Grosch som stod for mange av de viktigste, offentlige bygningene som ble reist da Christiana ble hovedstad etter 1814. Bygningen regnes som et viktig verk i norsk arkitekturhistorie. Da Norges Bank flyttet over til sin nye bygning midt på Bankplassen, ble det reist en magasinfløy, og den gamle bankbygningen ble gjort om til Riksarkiv. Før Nasjonalmuseet – Arkitektur åpnet dørene stod bygningen nesten tom i flere år.

Nasjonalmuseets arkitekturarena

Utstillingsområdet for arkitektur ved Bankplassen er en sammenstilling av klassisistisk og modernistisk arkitektur, et møte mellom Fehn og Grosch, de viktigste arkitektene fra 1800-tallet og vår tid. Nasjonalmuseet – Arkitektur er en attraksjon i seg selv og illustrasjon på arkitekturens uttrykkskraft.