Kulturnatt 38_byggeklosser.jpg

Atelieret i Nasjonalmuseet – Arkitektur

I atelieret prøver vi ut arkitektanes ulike arbeidsmetodar. Vi jobbar blant anna med modellbygging, arkitekturteikningar, konstruksjonar og byplanlegging.