pningCorbusierVillaStenersen052.jpg
Åpningen av utstillingen «Le Corbusier ved havet» i Villa Stenersen våren 2018. Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Arkitekturmuseets venner

Hva er Arkitekturmuseets Venner?

Arkitekturmuseets Venner er en selvstendig forening med formål å bidra til Nasjonalmuseet – Arkitekturs virksomhet, og medlemmenes innsats skjer i samarbeid med museet. Foreningen ble stiftet i 1994. Alle interesserte kan bli medlem. Venneforeningens medlemmer får gratis adgang i Nasjonalmuseet og 15 % rabatt i Nasjonalmuseet - Arkitekturs museumsbutikk.

Hva vil Arkitekturmuseets Venner?

Vi ønsker å bidra til at det vakre museumsbygget på Bankplassen er en møteplass der interessen for arkitektur og byggekunst forener mennesker med variert bakgrunn. Nasjonalmuseets nye organisering med tydeligere arkitekturprofilering og den økende interessen for arkitekturens betydning tilsier at Arkitekturmuseets Venner kan bli flere.

Hva gjør Arkitekturmuseets Venner?

Venneforeningen har realisert filmintervjuer med utvalgte personligheter innenfor arkitektfaget og samlet inn både dokumentasjon og lydopptak. Materialet forvaltes i dag av Nasjonalmuseet. Vi har også gjennomført intervjuer som dokumenterer Nasjonalmuseet – Arkitekturs historie fra Arkitekturvernåret i 1975 til i dag.

Videre arrangerer vi omvisninger, befaringer, møter og vandringer om temaer knyttet til museets utstillinger og samlinger, samt til arkitektur generelt.

Hvor er Arkitekturmuseet?

Nasjonalmuseet – Arkitektur holder til i Norges Banks første bygning i Christiania, på Bankplassen 3, midt i Kvadraturen i Oslo. Arkitekt Sverre Fehn har både løftet fram arkitekt Christian Heinrich Groschs arkitektur fra 1828 og skapt en enestående paviljong for arkitekturformidling. Museet innholder i tillegg til varierte utstillingssaler og tegningsarkiv både Cafe Grosch og en arkitekturbokhandel. 

Styret 201517

Leder - Ketil Kiran
Eli Grøttheim
Hans H. Halvorsen
Cathrine Reusch
Ole Fredrik Stoveland
Astri Thån

Medlemskap

Årskontingent ordinært medlemskap: 300 kr
Årskontingent bedriftsmedlemskap: 2 000 kr


Kontaktinformasjon 

Hans H. Halvorsen v/Arkitekturmuseets Venner

Telefon: 91 76 56 08
E-post: hans.halvorsen@hotmail.com

Relatert innhold