Nasjonalgalleriet.jpg
Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Nasjonalgalleriets framtid

Nasjonalgalleriet skal fortsatt være et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum.

Nasjonalmuseet går nå sammen med Sparebankstiftelsen DNB for å finne en løsning for framtidig bruk av Nasjonalgalleriet. Regjeringen har gitt sin tilslutning til dette. Ved å gjennomføre en rehabilitering kan vi åpne opp områder som i dag ikke er tilgjengelige for publikum, som byggets tredje etasje og kjeller. Dette muliggjør nye funksjoner som større publikumsområder, atelier og produksjonssaler. Slik vil dagens kunstscene kunne bli en sentral del av byggets fremtid, samtidig som Nasjonalmuseet fortsatt skal ha utstillinger i bygget.

Mens vi ser store og viktige investeringer i kulturbygg for tiden, mangler den skapende kunstscenen steder for visning og produksjon. Som Nasjonalmuseum må man også tenke på hvordan dialogen og samarbeidet med kunstnerne kan bli tettere. Det vil derfor åpnes opp for samarbeid med aktører som Unge Kunstneres Samfunn (UKS).

Bæredyktig løsning

Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB har over tid sett på mulige løsninger for Nasjonalgalleriet, og går nå i gang med et forprosjekt for å utrede mulighetene for å gå videre med denne løsningen. Ønsket er å minimere perioden før bygget kan gjenåpne og samtidig skape en bæredyktig løsning for fremtiden. Vi ønsker at arbeidet som gjøres skal være tro mot byggets historie og arkitektur, samtidig som det vil imøtekomme dagens krav til universell utforming.

Regjeringen slo i Jeløya-plattformen for 2018 fast å «bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke påløper store kostnader til rehabilitering.»

Sohlberg foreløpig siste utstilling

«Harald Sohlberg. Uendelige landskap», som står til 13. januar 2019, blir den siste utstillingen i Nasjonalgalleriet i denne omgang. Over 120.000 verk skal flyttes og komme på plass i det nye bygget, som åpner i 2020. Over 53.000 av disse verkene skal flyttes fra Nasjonalgalleriet. For å sikre en trygg flytteprosess for kunsten, må Nasjonalgalleriet holdes midlertidig stengt da det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig med normal drift i bygget under flytting.

Har du spørsmål? Kontakt Kommunikasjonsdirektør Eirik Kydland per e-post: eirik.kydland@nasjonalmuseet.no