Familieomvisning NG-8.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Atelieret i Nasjonalgalleriet

Atelieret er utrusta med mykje av det vi assosierer med eit tradisjonelt kunstneratelier; oljemåling, leire, grafikkreiskapar og ulike teiknemateriell.