Julie Skarland Paris-New Dehli-Oslo dok-34_venneforening.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Kunstindustrimuseets venneforening

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1919 og har i dag ca. 300 medlemmer. Foreningen har røtter tilbake til «Foreningen til vore gamle sølvarbeiders bevaring for landet», stiftet i 1883, og er landets eldste venneforening.

Etablering

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1919, men har røtter tilbake til ”Foreningen til vore gamle sølvarbeiders bevaring for landet” stiftet i 1883 og er derfor landets eldste venneforening. Foreningen har i dag ca. 300 medlemmer.

Formål

  • Venneforeningens formål er å
  • bidra til å øke Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslos samlinger av både eldre og nyere kunsthåndverk og design
  • skape interesse for museets samlinger
  • ivareta medlemmenes interesse for kunsthåndverk og design ved å være et forum med
  • faglig og sosialt innhold

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslos fond

Venneforeningens fond er en stiftelse med grunnkapital på NOK 2.000.000.

Avkastningen av fondet benyttes til innkjøp av eldre tiders og moderne kunsthåndverk til Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslo.

Styre

I styret i Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo sitter:

Per Terje Norheim (leder), Dikka Mathiesen Støre (nestleder), Lise Harlem, Mona K. Andresen og Axel F. Meyer.

Medlemskap

Årskontingent kr. 200,- 

Det er ingen forutsetning at en besitter spesielle kunnskaper om kunsthåndverk og design. Venneforeningen er åpen for alle med interesse for vårt museum og våre samlinger.

For nærmere opplysninger, henvend deg til:

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo

Postboks 5368 Majorstuen

0304 OSLO