Julie Skarland Paris-New Dehli-Oslo dok-34_venneforening.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Kunstindustrimuseets venneforening

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1919 og har i dag ca. 400 medlemmer. Foreningen har røtter tilbake til «Foreningen til vore gamle sølvarbeiders bevaring for landet», stiftet i 1883, og er landets eldste venneforening.

Etablering

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1919, men har røtter tilbake til ”Foreningen til vore gamle sølvarbeiders bevaring for landet” stiftet i 1883 og er derfor landets eldste venneforening. Foreningen har i dag ca. 400 medlemmer.

Formål

 • Venneforeningens formål er å
 • bidra til å øke Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslos samlinger av både eldre og nyere kunsthåndverk og design
 • skape interesse for museets samlinger
 • ivareta medlemmenes interesse for kunsthåndverk og design ved å være et forum med
 • faglig og sosialt innhold

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslos fond

Venneforeningens fond er en stiftelse med grunnkapital på NOK 2.000.000.

Avkastningen av fondet benyttes til innkjøp av eldre tiders og moderne kunsthåndverk til Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslo.

Fordeler

Det er mange fordeler ved å være medlem i foreningen. Du får:

 • gratis adgang i Nasjonalmuseets utstillinger*
 • invitasjon til venneaftener og andre arrangementer
 • muligheten til å delta på foreningens turer i Norge og utlandet
 • være med på årsmøtene med bevertning
 • delta på kurs og temaaftener i regi av foreningen
 • rabatt i Nasjonalmuseets butikker*
 • gratis adgang i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum*

* Gjelder ved fremvisning av medlemskort.

Program 2017

Etter at Kunstindustrimuseet i St. Olavs gate 1 stengte høsten 2016, vil foreningen arrangere aktiviteter for foreningens medlemmer i andre museer og institusjoner med relevant virksomhet for vårt interesseområde.

Årsmøtet avholdes i løpet av våren.

Det planlegges turer i Østlandsområdet i mai og en utenlandstur høsten 2017.

Programmet er tentativt.

Foreningens medlemmer blir løpende orientert om arrangementer og påmeldingsfrister.

Styre

I styret i Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo sitter:

Lauritz G. Dorenfeldt (styreleder), Dikka Mathiesen Støre (nestleder), Lise Harlem, Mona K. Andresen, Per Terje Norheim og Axel F. Meyer.

Medlemskap

Årskontingent:

Senior: kr 300,-

Junior (under 30 år): kr 150,-

Livsvarig: kr 6000,-

Det er ingen forutsetning at en besitter spesielle kunnskaper om kunsthåndverk og design. Venneforeningen er åpen for alle med interesse for vårt museum og våre samlinger.

For nærmere opplysninger, henvend deg til:

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo

Postboks 5368 Majorstuen

0304 OSLO

E-post: laurig@online.no