Utstillinger og aktiviteter

PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010

Museet for samtidskunst 15. februar18. august 2013

Fra 1980-tallet til i dag har norsk videokunst utviklet seg fra å være en marginal del av kunstfeltet til å innta en dominerende stilling. Denne utstillingen presenterer et utvalg av norsk videokunst fra årene 1980 til 2010.

Utstillingens blogg finner du her:
http://norskvideokunst.blogspot.no/

Her følges video, som en ny kunstnerisk teknikk, fra slutten av 1970-tallet, til dagens situasjon, hvor video som medium inkluderes i et digitalt felt.

Utviklingen går fra et konseptuelt og medieteknisk basert uttrykk, til en postmoderne uttrykksform hvor videoen integreres digitalt med tilstøtende teknikker som film og fotografi.

I praksis favner bruken av video langt utover kunstfeltet og ble utviklet i samme periode, fra midten av 1960-tallet, som de tradisjonelle kategoriene som maleri, skulptur, tegning, grafikk og fotografi var i ferd med å endres.

Hvordan defineres så video i en kunstsammenheng? Kan spesifikke kvaliteter ved video følges over tid? Hvilken retning har utviklingen av video tatt i løpet av de siste tretti årene?

Tematisk inndeling
Videoverkene behandles i tematiske grupperinger og viser til sentrale berøringspunkter mellom den teknologiske og den kunsthistoriske utviklingen; Et konseptuelt utgangspunkt – selvrefleksjon og tid, Det materielle – lyd og bilde, Et formalt utgangspunkt – komposisjon og tid, Performance – tid og rammer, Det virtuelle – et ekspansivt medium, Identitet – iscenesettelse og rollespill, En forskyvning av filmes uttrykk – dokumentar og fiksjon, og Et poestisk narrativ – det medierte bildet.

Disse kunstnere er representert i utstillingen:
Kristin Bergaust, Kjell Bjørgeengen, Morten Børresen, A K Dolven, Unn Fahlstrøm, Matias Faldbakken, Bodil Furu, Marit Følstad, Mai Hofstad Gunnes, Jason Havneraas, Marianne Heske, Narve Hovdenakk, Lars Laumann, Lotte Konow Lund, Jannicke Låker, Per Maning, Elisabeth Mathisen, Trine Lise Nedreaas, Ole Jørgen Ness, Sven Påhlsson, Kjartan Slettemark, Per Teljer, Jeremy Welsh, Knut Åsdam.

Kurator: Eva Klerck Gange


Utstillingen er støttet av:

Fasade-MFS_test.jpg

Museet for samtidskunst

Bankplassen 4, Oslo