NG.M.00939-200MS-A3.jpg
Edvard Munch, «Skrik», 1893. Foto: Nasjonalmuseet

Hva er det med Munchs kunst?

Malerier av Edvard Munch (1863–1944)
Omvisning

Edvard Munch er kanskje den eneste verdensberømte norske kunstneren. Hvorfor det? Hans kunstnerskap strekker seg ikke bare over en lang tidsepoke, men også gjennom flere uttrykksformer og motivvalg. Han var nyskapende i sin samtid, på godt og vondt, og han fikk betydning for yngre generasjoner kunstnere.

Vi tror kanskje at vi kjenner Munchs malerier veldig godt, men gjør vi virkelig det? Hva er det egentlig vi ser i Munchs malerier? Er det bare farger på et lerret, er det en historie som fortelles? I så fall: hvilken historie? Berører den historien oss? Hvorfor det? Og hvorfor vil Munch fortelle akkurat den historien? Det er mange spørsmål å stille. Sammen finner kanskje klassen og omviser ut av hva det er med Munchs kunst.

Nasjonalmuseets samling av Edvard Munchs malerier er ettertraktet verden over, og de er stadig på utlån til andre museer. Noen verk er imidlertid alltid på plass; Madonna, Skrik og Livets dans.

 Tid:   45–50 minutter 
 Klassetrinn:  ungdomsskolen
 Fag:  formgivingsfag, norsk
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13