6.7_Hvem tror du at du er.jpg

Hvem tror du at du er?

Nasjonalgalleriets samlinger
Omvisning og atelier

Omvisning

Bli med på en kunsthistorisk reise, fra antikken og renessansen til dagens flerkulturelle samfunn. Vi ser hvordan ulike kroppsidealer er blitt fremstilt i ulike tider. Vi ser hvordan kunstnere i ulike tider har fremstilt mennesker med ulike kroppsidealer. Finnes det en sammenheng mellom uformelle avbildninger som for eksempel «selfies» og antikkens ideer om portretteringer?

Atelier

I atelieret bruker vi erfaringene fra omvisningen som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett. Her arbeider elevene praktisk med skisser i blyant og kull. Avslutningsvis diskuterer vi hva som ble til i møte med den historiske kunsten.

 

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  ungdomsskolen
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
 Periode:  fast tilbud